גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

דבר המערכת

|22/07/2012|

 קוראים נכבדים,
 
אנו מתכבדים להביא בפניכם את הגיליון השני של "עת סיוע" - כתב העת המקוון היוצא לאור מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 
"עת סיוע" נחשף בפני קהל קוראים רב ומגוון, הן מעולם המשפט והן מחוץ לו, ומשמש כלי עזר מקצועי עבור קוראיו השונים, ובהם קהילת עורכי הדין, שופטים, אנשי אקדמיה ואף גורמים מקצועיים נוספים כגון עובדים סוציאליים, עובדי רווחה ועוד. שמחנו להיווכח כי קיימים אזכורים של "עת סיוע" בפסקי דין, והמאמרים והסקירות נלמדים במסגרת קורסים שונים בפקולטות למשפטים.
 
הגיליון השני ממשיך את המגמה שהותוותה בגיליון הקודם של כתב העת, ומביא בפני הקוראים קשת נושאים רחבה. הנחת היסוד המתווה את פועלנו היא הרצון לתרום לעולם המשפטי כלי המשלב בין התיאוריה לעולם המעשה: עולם הליטיגציה והפרקטיקה.  כלי בדמות פועלו של האגף לסיוע משפטי השוזר הן עשייה שמעבר לאולמות בתי המשפט למען קידום זכויות והן עשייה פרקטית יומיומית בייצוג לקוחות הסיוע המשפטי. "עת סיוע" נועד ליצור פלטפורמה מקצועית- אקדמית- מעשית, ובהתאם, המאמרים והסקירות המשפטיות משלבות את המשפט, החברה והקהילה כמקשה אחת, מתוך תפיסת עולם לפיה המרחב בו פועל האגף לסיוע משפטי הוא מעבר לתפקיד המסורתי של עורך הדין.

עת גיבשנו את הגיליון השני שיווינו לנגד עינינו את המשך ההגשמה של מטרה זו – כי "עת סיוע" ימשיך לשמש כלי עזר בעבודה היומיומית, כזה המתווה דרך. תוכנו של הגיליון נבחר בהקפדה תוך שימת דגש על הגשמת זכויות, כמו גם על השינויים והתמורות שהתחוללו בעולם המשפט בשנה האחרונה."עת סיוע" מכיל מאמרים מקצועיים מסוגים שונים לצד סקירות משפטיות, תוך התמקדות במתן כלים פרקטיים לצד העמקת הידע והבנת תהליכים משפטיים בהתהוותם. כתב העת הינו קול קורא לחשיבה ולהתבוננות ביקורתית המשלבת את עקרונות המשפט החוקתי בכל עשייה משפטית, ובהתאם משולבים בו מאמרי דעה שונים.
 
כחלק מהתפיסה אודות תפקידו של האגף לסיוע משפטי,"עת סיוע" מעניק במה גם לדור הצעיר של עולם המשפט ולצד מאמרים של בכירי הכותבים, משולבת בגיליון זה סקירת פסיקה שבחר וערך סטודנט מ"הקליניקה לסיוע משפטי" במרכז "משנה" של המכללה למנהל. אנו מקווים כי מגמה זו תתפוס תאוצה ובגיליונות הבאים נראה מאמרים נוספים של כותבים בצמתים שונים של דרכם המקצועית.
 
גיליון זה של "עת סיוע ממשיך באותה מתכונת של חלוקה למדורים לפי תחומי משפט שונים.
 
להלן המאמרים המרכזיים במדורים אלו:
 
המאמר הפותח במדור העוסק במשפט החוקתי-מנהלי וזכויות אדם הוא ראיון עם עו"ד סיגלית זהר, זוכת עיטור נשיא המדינה על פועלה במאבק בסחר בבני אדם בכלל ובנשים בפרט. מאמר נוסף המנסה להרחיב היריעה ולפרוץ את גבולות עריכת הדין המסורתית נכתב על ידי פרופ' נטע זיו ועו"ד אורה בלום, ודן בעריכת דין קהילתית יזמית וגישת הפיתוח הכלכלי. עו"ד הדס גבריאל זני כתבה על מענה סינרגטי למשפחות נפגעי עבירות רצח והריגה ועו"ד נעמי לבנקרון עסקה במצבם המשפטי של סייענים פלסטינים ובני משפחתם החיים בישראל. עו"ד דניאל רז ועו"ד הדס גבריאל זני כתבו על הדיסוננס בין משפט לרפואה – ועו"ד סאני כלב על הזכות לחינוך וחובת הרשות המקומית למימון הסעות. סקירות נוספות נמצאות באתר. נמנענו במכוון מלעסוק בטרם עת באחת הפסיקות החשובות ביותר שיצאה מלפני בית המשפט העליון בשנה החולפת - "בג"ץ הבטחת ההכנסה" (בג"צ 10662/04 סלאח חסן ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי( אשר אחד העותרים בו היה מיוצג על ידי הסיוע המשפטי. לטעמנו טרם בשלה העת להעריך את השלכותיו החוקתיות הרוחביות וארוכות הטווח של פסק הדין, שייתכן ויש בו קורטוב של מהפיכה חוקתית, ואנו מקווים כי לקראת הגיליון הבא השעה תהיה כשירה לכך.
  
מדור משפחה במשפט פותח במאמרו של פרופ' שחר ליפשיץ על "התכנון הכלכלי של המוות", העומד על הנדבכים השונים של צוואות, ירושות והסכמים לפי חוק יחסי ממון, יחסי הגומלין ביניהם והצורך לערוך תכנון כלכלי נכון לפי רצון המוריש בהתאם לחידושי הפסיקה בתחום. עו"ד אוסאמה חזבון סוקר בגיליון זה את דיני מזונות האישה על פי הדין השרעי, ומעבר לחשיבות המעשית שבכתיבה זו, הרי שהמאמר פותח צוהר לדין עשיר ומגוון, ואשר לא ניתנה לו במה ראויה עד כה. עו"ד עדי רז עוסקת בהתפתחות הפסיקה ובחינת המצוי והרצוי לעניין משמורת משותפת ומאמרה של עו"ד יעל שמחי על מזכר ההבנות בין ישראל לארה"ב וגביית מזונות ילדים על פיו, מאיר תחום מתהווה הבא לתת מענה לבעיה כאובה של חייבי מזונות שאינם בגבולות ישראל. סקירות נוספות עוסקות במזונות לגבר ידוע בציבור, הרף הראייתי לחיוב בבדיקת רקמות, דחיית בקשה לעריכת בדיקת רקמות בשל סיכון הקטין ואמו על רקע מגזרי, ועוד.
 
המדור העוסק במשפט האזרחי  פותח במאמרה של עו"ד מיטל סגל-רייך על תכנון רפואי לעתיד באמצעות משפט מונע, וממשיך בבחינה ביקורתית של עו"ד איתן לדרר את המנגנון של פטור מאגרה מחמת העדר יכולת. במדור סקירות נוספות אודות לשון הרע וזכותו של תאגיד לפיצוי ללא הוכחת נזק, פטור מהפקדת ערבון וזכות הגישה לערכאות, הגנת דיור חלוף ועוד.
 
במדור משפט העבודה הצגנו את שני צדי המתרס של הזכות להתפטרות, אשר עלתה על סדר היום הציבורי בשנה החולפת בעניין שביתת המתמחים: מחד מאמרו של עו"ד איתי סבירסקי "דמוקרטיה איגוד-מקצועית – במקום כרסום בזכות היסוד להתפטר – הערות בעקבות פרשת התפטרות הרופאים המתמחים", ומאידך מאמרה של עו"ד שלומית גוטרמן-כספי "הזכות להתפטר – האמנם זכות מוחלטת?". כמו כן, מוצגים מאמרים וסקירות אודות סוגיות נוספות אשר היו בלב השיח הציבורי בתחום יחסי ודיני העבודה בשנה החולפת, כגון העסקת עובדי קבלן, מאבק ליצירת שוויון הזדמנויות בעבודה, אכיפת זכויות במקומות עבודה, ועוד. מאמרים נוספים דנים בזכות להתפטרות על רקע ס' 12 א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, חידושים בעניין הטרדה מינית וסקירות נוספות.
 
מדור ביטוח לאומי כולל את מאמרו של עו"ד נמרוד בלייכר שעניינו בג"ץ שהוגש על ידי האגף לסיוע משפטי בנושא זכותם של ילדים אוטיסטים לקבלת גמלת נכות רטרואקטיבית ולא רק לשנים עשר חודשים כפי שקובע החוק כיום, לאור קשיי האבחון של הלקות. ערב פרסום גיליון זה התקבל פסק הדין בבג"ץ, אשר אמנם דחה את העתירה, אולם כולל בחובו אמירות מתוות דרך אודות הצורך לשנות את הוראות הדין בעניין זה. יבול פסיקה מבורך הניב סקירות רבות נוספות, חלקן הגדול תקדימיות.
 
מדור הוצאה לפועל כולל ראיון עם כב' השופט (בדימוס) דוד בר-אופיר המשתף את הקוראים במשנתו בנושא השינויים והתמורות שחלו בשנים האחרונות בתחום האכיפה והגבייה במערכת ההוצאה לפועל, וכן בשינויים העומדים לבוא. כב' השופט שופך אור אודות הסוגיות השנויות במחלוקת בתחום, כגון פקודות המאסר כנגד חייבים, ומביא את עמדתו, האמיצה לא אחת.  המדור כולל מאמרים נוספים כגון מאמרו של עו"ד אוסאמה חזבון על עיון חוזר בהוצאה לפועל, מאמרו של עו"ד אמנון גבעוני "עשור לפסק דין גמזו" וסקירות חשובות נוספות.
 
מדור פשיטת רגל פותח במאמרה של עו"ד יפעת שרפלר בנוגע לעיכוב הליכים בתובענה המתנהלת נגד חייב בהליך פשיטת רגל, ממשיך בסקירתה של עו"ד אשכר הלפרין אודות זכותו החוקתית של פושט רגל לגשת לערכאות וכן כולל סקירות נוספות על פגיעה בלתי מידתית בזכות לקיום מינימלי בכבוד אל מול התועלת לנושים, הפטר לאלתר במקרה של תביעות חוב נמוכות בשל גיל ומצב בריאותי, ועוד.
 
ברצוננו להודות לכותבים הרבים שהתגייסו למשימת הכתיבה לגיליון השני, תוך שהם חולקים מתחום מקצועיותם ומידיעותיהם הרבות לגיליון זה, ובפרט לעורכי הדין באגף לסיוע משפטי אשר במסירות רבה, ועל אף עומס העבודה הכבד, רתמו עצמם למשימה חשובה זו. לצערנו, בשל קוצר היריעה, לא ניתן היה לפרסם את כל הצעות הכתיבה הראויות שהופנו אלינו, וככל שניתן יהיה, הן תפורסמנה בגיליונות הבאים.
  
אנו שבים ומזמינים אתכם לקחת חלק בעשייה חשובה זו ולשלוח אלינו מאמרים וסקירות הנוגעים לשדה הפעילות של כתב העת והמתאימים לרוחו.
  
שמחנו להיווכח כי רבים ביקשו להימנות על רשימת התפוצה של "עת סיוע". ניתן להירשם לרשימת התפוצה במספר צעדים פשוטים מתוך האתר עצמו.
 
קריאה מהנה,
 
עו"ד קארן שוורץ אמיגה
עו"ד שוקי פרידמן
עו"ד יעל שמחי
           עורכת ראשית
       עורך
  עורכת מדיה
סגנית הממונה על האגף לסיוע משפטי
ראש המדור האזרחי
ממונה (מזונות חו"ל)
וראש הלשכה לסיוע משפטי (בפועל)
הלשכה לסיוע משפטי
הנהלת האגף לסיוע משפטי
     מחוזות ת"א והמרכז
   מחוז חיפה