גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הידעת

|16/07/2012|

הידעת ש... האגף לסיוע משפטי מייצג בכ- 200,000 הליכים עיקריים בשנה