גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

נדחתה תביעתה של חברת תקשורת חרף הוכחת קיומה של התקשרות בת תוקף, בשל אי הצגת הסכם התקשרות המעיד על פרטיה

|16/07/2012|

בית המשפט דחה תביעה של חברה סלולרית תוך ציון אי הסדרים בהתנהלותה כלפי הלקוח. לכתב התביעה צירפה חברת פלאפון נספח להסכם ההתקשרות חתום ממנו עולות התחייבויות הלקוח לרכוש מכשירים ומסלולים, אולם לא הציגה כראיה את ההסכם עצמו בו מפורטים התנאים הכלליים. עובדה זאת בצירוף העדר רישום מסודר של ציוד שסופק ללקוח, מחלוקת בין הצדדים לגבי ההטבות בחוזה והציוד שסופק, כמו גם טעויות מסוימות בחיובים שבחלקם חברת התקשורת הודתה - הובילו לדחייה גורפת של התביעה. זאת, חרף העובדה שעצם ההתקשרות לא הוטל בספק

שופט : אורי גולדקורן.

לתובע: עו"ד ליזה שלום.

לנתבע: עוה"ד קוט איוב ומרג'יה ג'ריס, במינוי מטעם הסיוע המשפטי מחוז צפון.

 

הנתבע, לקוח של החברה התובעת, החזיק ברשותו מספר מכשירים סלולריים ומספר קווים שאת חלקם העביר לשימושם של אחרים או רכש עבורם.

בשל מחלוקת בין התובעת לנתבע על גובה החוב, הגישה הראשונה נגדו תביעה על סך של מעל 12,000 ש"ח. טענות הצדדים נפרשו על פני נושאים שונים, ובהם מחלוקות לגבי המכשירים שנמסרו או לא נמסרו, וכן לגבי התנאים שהובטחו, ככל שהובטחו, לנתבע.

בסופו של יום בית המשפט קבע כי התובעת לא עמדה בנטל הוכחת סכום התביעה, למרות שאין מחלוקת כי הלקוח התקשר עם חברת הסלולר וכי היה ביניהם חוזה בר תוקף והנתבע קיבל מן החברה שירותים. התובעת לא צרפה לכתב התביעה (ואף לא הציגה מאוחר יותר בבית המשפט) את הסכם ההתקשרות ובו התנאים הכלליים - הסכם המפרט את חובות וזכויות הלקוח. כמו כן, לא הציגה ראיה אחרת בדבר גובה עלויות השירותים שהיא סיפקה ובדבר הסכמת הלקוח לתעריפים שנטענו על ידה.

בית המשפט הבהיר כי אין די בהלכה לפיה ניתן ללמוד על עצם קיומו של הסכם מהתנהגותם של הצדדים בכדי לקבל את התביעה, כל עוד לא ניתן ללמוד מהתנהגות זו גם את פרטי ההסכמות בין הצדדים.

משהתובעת לא הציגה מסמך המציין כי העבירה ללקוח מכשירים שהלקוח טען כי כלל לא קיבל, ואף נמנעה מלהעיד את נציגיה שטיפלו בלקוח, קבע בית המשפט כי היא לא עמדה בנטל הראיה,  וציין את ההלכה הפסוקה כי "אי הבאת עד רלוונטי, מעוררת, מדרך הטבע, את החשד כי יש דברים בגו וכי בעל דין שנמנע מהבאתו חושש חשיפתו לחקירה שכנגד" (סעיף 51 לפסק הדין).

בנוסף, בית המשפט קבע כי עקב אי סדרים בפעולת התובעת נוצרו "טעויות" אשר בחלקן היא בעצמה הודתה, לרבות שליחת חשבוניות זיכוי ללקוח, ונראה כי גם בכך התחשב בית המשפט עת קבע כי התובעת לא עמדה בנטל הראיה המוטל עליה.

תא"מ (צפת) 7659-03-10 פלאפון תקשורת בע"מ  נ' אלקיים, מיום 9.10.11

תגיות: חוזים, ראיות, הסכם תנאים כלליים, הימנעות מהבאת ראיות, חוזה בהתנהגות, נטל הראיה