גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

"חידוש אוטומטי" – האומנם אוטומטי?

|16/07/2012|

בית משפט השלום בקריות הצהיר על בטלות חידוש אוטומטי של חוזה בין חברה המשווקת שירותים רפואיים באמצעות לחצני מצוקה, לבין לקוח שלה, וקבע כי לא יעלה על הדעת לחדש אוטומטית חוזה כאשר מדובר באדם מבוגר שאינו דובר את השפה ואשר הודיע כי אינו מעוניין לחדש את החוזה. במקרה כזה נדרשת החתמת הלקוח על חוזה חדש, תוך קבלת הסכמתו האקטיבית לכך.

שופט:    ערן נווה.

לתובע:   עו"ד דניאלה  עוז כהן,  במינוי מטעם הסיוע המשפטי – מחוז חיפה.

לנתבע:   עו"ד דאוד כרייני.

 

התובע הגיש תביעה לצו עשה, המורה לחברה המשווקת לחצני מצוקה להשיב שטר ביטחון שניתן להבטחת חיוביו כלפיה, וכן לפסק דין הצהרתי כי ההסכם עם החברה הסתיים בתום תקופת ההתקשרות בת שלוש שנים. הטענה הייתה כי בניגוד לבקשתו, חודש ההסכם באופן אוטומטי לשלוש שנים נוספות, תוך הסתמכות על סעיף בחוזה הקובע זאת. החברה מצידה הגישה תביעה כספית שכנגד בגין השימוש בלחצן המצוקה מעבר לתקופת החוזה.

בית המשפט קבע כי לא יעלה על הדעת לחייב אדם מבוגר שאינו דובר את השפה בהתקשרות נוספת לשלוש שנים, בייחוד כאשר הוא הודיע כי הוא אינו מעוניין לחדש את החוזה וביקש להחזיר את הלחצן. במקרה כזה, הבהיר בית המשפט, חידוש החוזה יכול להיעשות רק על דרך של החתמת הלקוח על הארכת חוזה, תוך קבלת הסכמתו המפורשת לכך.

מאחר והנתבעת סירבה לקבל את לחצן המצוקה, נדחתה תביעתה שכנגד.

בית המשפט קבע כי ההסכם בטל ומבוטל ממועד פקיעת החוזה המקורי, אסר על הנתבעת לעשות שימוש בשטר החוב שהיה בידיה והורה לה להשיב לתובע את שטר החוב כנגד השבת הלחצן לידיה.

דומה כי אף שבנסיבות המקרה דנן עמדו לזכות התובע הן גילו המבוגר (שלא מפורש בפסק הדין כיצד הוא, כשלעצמו, מהווה גורם המשפיע על התוצאה), הן עובדת אי שליטתו בשפה העברית, והן העובדה שהוא ביקש במפורש שלא להאריך את החוזה – די בכל אחד מאלו, בנסיבות המתאימות, בכדי להביא לתוצאה דומה.

ת.א. (קריות) 8376-06-09 טמרצ'ק ואח' נגד א.ב. מוקד מדיקל שרותי בריאות ולחצני מצוקה בע"מ, פורסם בתקין, ניתן ביום 11.7.11.

 

תגיות: חוזים, חידוש אוטומטי של חוזה, שטר בטחון, הארכת חוזה, חידוש חוזה. בטלות חוזה