גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

שוכר וועד בית – בין זכות תביעה ליריבות מהותית

|16/07/2012|

המפקחת על רישום המקרקעין: יעל ליבוביץ.   

לתובעת: עו"ד דב גרינבוים, במינוי מטעם הסיוע המשפטי – מחוז חיפה.

לנתבע עו"ד י. מלאך.

 

אף שעל פי הוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק"), שוכר דירה יכול פורמלית להיות צד להליך בפני המפקח על הבתים המשותפים כ"מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה" ולכאורה על פי לשון הסעיף אין הבדל ביניהם לעניין זה, זכות עמידתו המהותית של השוכר יונקת את כוחה מזכויותיו, חובותיו וטענותיו של בעל הדירה כלפי וועד הבית - כך הבהירה המפקחת על הבתים המשותפים במחוז חיפה עת דחתה תביעה שהגישה שוכרת כנגד ועד בית. הדבר נובע מכך שהוראות החוק מטילות חובות וזכויות על בעלי הדירות בבית המשותף מכח בעלותם במקרקעין, ולא על שוכרים.

לכן, פסקה המפקחת, כי מבחינה מהותית טענותיו של שוכר מותנות בכך שבעל הדירה שותף לטענותיו, ואם בעל הבית אינו שותף לטענות של השוכר כלפי ועד הבית, אין השוכר המחזיק בדירה יכול לנקוט כלפי ועד הבית עמדה עצמאית, אלא עליו להפנות את טענותיו כלפי בעל הבית במסגרת ההסכמות החוזיות ביניהם.

תיק תביעה (חיפה) מס' 216/11 א.י. נגד נציגות הבית המשותף ואח', (ניתן ביום 14.12.11).

תגיות: המפקח על הבתים המשותפים, זכות תביעה, יריבות, שוכר דירה, בעל בית, ועד בית