גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

גבולות ריפויים של מחדלים פרוצדוראליים בהוצאות

|16/07/2012|

בית משפט השלום בחדרה דחה בקשה חוזרת של בנק (התובע) להאריך מועד להגשת תצהירים ומסמכים, בשל זלזול בהליכי בית המשפט, תוך שהוא קובע כי לא בכל מקרה יש לאפשר מתן ארכות כנגד פיצוי בתשלום הוצאות. בית המשפט ציין כי "נראה שהתובע סבור שבהיותו גוף בעל יכולת כלכלית הוא יכול לעשות כרצונו, שכן יש לו יכולת כספית לעמוד בתשלומי הוצאות אם וכאשר יושתו כאלה". משלא הותרה הגשת הראיות, נדחתה התביעה מחמת התיישנות ושיהוי.

שופטת:  הדסה אסיף.
לתובע:   עו"ד כץ.
לנתבע:   עו"ד שמעון ברקוביץ, במינוי מטעם הסיוע המשפטי – מחוז חיפה.
 
 
​​התובע (להלן: "הבנק"), הגיש לביצוע שטר חוב משנת 1999 שנחתם על ידי הנתבע כערב לטובת הלוואה. הנתבע הגיש התנגדות לביצוע שטר באמצעות הסיוע משפטי מחוז חיפה, בטענות שונות הנוגעות לחבותו כערב, וכן בטענת התיישנות. ההתנגדות התקבלה והדיון בהליך הועבר לבית המשפט.
 

במסגרת דיון שנקבע לשמיעת ראיות וחקירת עדים אליו התייצב הנתבע עם מתורגמן מטעמו, ביקש בא כוח הנתבע לדון תחילה בבקשה חוזרת של באת כוח הבנק, להארכת מועד להגשת תצהירים ומסמכים ולדחיית הדיון לצורך התייצבות המצהירה מטעם הבנק. התברר כי הבקשה הוגשה באיחור של כשבועיים מהמועד שנקבע להגשת תצהירים, בהליך שמתנהל מזה כשנתיים מיום קבלת ההתנגדות, ושנשוא התביעה הינו שטר חוב משנת 1999.

בית המשפט דחה את בקשת הבנק וקבע כי אמנם בתי המשפט נוהגים לגלות אורח רוח ולאפשר מתן אורכות כאשר ניתן לפצות על כך בתשלום הוצאות, אולם התנהלות הבנק מלמדת על כך שאין לו כל דחיפות בניהול התובענה והוא מביע זלזול בהליכי בית המשפט. הבנק סבור שבהיותו גוף בעל יכולת כלכלית לשאת בתשלום הוצאות הוא יכול לעשות כרצונו, ולכפר על כך בהוצאות שיושתו עליו.

בנסיבות אלו, קבע בית המשפט, אין לנהוג על פי הכלל שלפיו ניתן לפצות על מחדלים פרוצדוראליים בתשלום הוצאות, ולא התיר לבנק להגיש ראיות מטעמו, אלא רק לחקור את הנתבע בחקירה נגדית.

בתום הדיון, ומשלא הובאו מטעם הבנק ראיות המפריכות את טענות הנתבע לענין התיישנות ושיהוי, נדחתה התביעה.

תא"מ 13283-02-10 בנק לאומי לישראל בע"מ נגד מיכאל מירושניק, פורסם בתקדין, ניתן ביום 24.10.2011.

תגיות: הארכת מועד, בנק, שיהוי בלתי סביר , חיוב בהוצאות, מחדלים פרוצדוראליים, ראיות