גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

שתי תכליותיו של חוק ההוצאה לפועל והאיזון ביניהן

|16/07/2012|

רשם ההוצאה לפועל: אסף אבני.
למבקשת: עו"ד שרון בר חיים, במינוי מטעם הסיוע המשפטי – מחוז ירושלים והדרום.
 
בקבלו בקשה של חייבת להכריז עליה כחייבת מוגבלת באמצעים חרף העובדה כי החייבת לא עמדה בצווי התשלומים שהושתו עליה בשני תיקי אחוד קודמים, הזכיר רשם ההוצאה לפועל כי לצד תכליתו המיוחדת של חוק ההוצאה לפועל לאפשר גביה מהירה ויעילה של החוב, קיימת תכלית שניה שמטרתה להגן על חייבים שאינם יכולים לפרוע את החוב הפסוק במועדו, וכי ההחלטות צריכות להינתן על פי האיזון שייעשה בין תכליות אלו בנסיבות המיוחדות של כל מקרה.
 
במקרה דנן, לאור מצבה הקשה של החייבת, צרכי התא המשפחתי ובכלל זה העובדה כי נכללים בו קטינים, קבע הרשם כי חרף מחדליה הקודמים של החייבת אשר לא עלו בקנה אחד חובת תום הלב, ראוי לתת לה הזדמנות נוספת. לפיכך נעתר הרשם לבקשה להכריז עליה חייבת מוגבלת באמצעים ואיחד את תיקיה.
 
תיק הוצאה לפועל (ירושלים) 03-24803-04-2, החלטה מיום 4.1.2012
 
 
תגיות: הוצאה לפועל, איחוד תיקים, חייב מוגבל באמצעים, תכליות חוק ההוצאה לפועל, תום לב, איחוד תיקים שני