גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חריג הידיעה לכלל ההמצאה בהוצאה לפועל מצומצם ביותר

|16/07/2012|

בשתי פסיקות שניתנו לאחרונה בערעורים על החלטות רשמי ההוצאה לפועל, חזרו בתי המשפט והבהירו כי בהליכי הוצאה לפועל דרך המלך היא "כלל ההמצאה" ואילו ב"כלל הידיעה" ייעשה שימוש רק במקרים חריגים בהם יוכיח הזוכה כי חרף אי ההמצאה היו בידיעתו של החייב כל הפרטים שנכללים באזהרה, לרבות פרטי השטרות אשר הוגשו לביצוע (במקרה שמדובר בתיק שנפתח לביצוע שטרות) וידיעה ברורה בדבר המועד להגשת התנגדות.
 
באחד מפסקי הדין, אשר עסק בתיק שנפתח למימוש משכנתא, נקבע כי העיקרון הכללי של תום הלב מחייב את הזוכה לעשות מאמצים להמצאת האזהרה לחייב והוא אינו יכול לצאת ידי חובתו בהמצאה פורמלית כאשר קיימת אפשרות להמציא את האזהרה בפועל או בדרך של תחליף המצאה. גם במסגרת הליכי הוצאה לפועל יש להימנע ככל שניתן מפגיעה בזכויות חוקתיות של חייב כפי שהן מעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובכלל זאת זכותו של החייב להתנגד להליכים כפי שמפורט באזהרה.
 
במקרה שהזוכה הוא בנק, חובה זו אף מוגברת בשל חובות האמון וההגינות של בנק כלפי לקוחו, חובות שלחלק מן הדעות חמורות יותר מאלו הנובעות מחובת תום הלב הכללית. הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר בתיק התמנה כונס נכסים אשר חובתו לדקדק בשמירה על זכויות החייב, חובה יתירה היא.
 
פסיקות אלו תואמות את קביעתו הוותיקה של בית המשפט העליון ברע"א 2793/01 לידיה לאופר נ' גבאי (פ"ד נו(1) 668), לפיה בהוצאה לפועל בכלל, ובביצוע שטרות בפרט, בשונה מהליך אזרחי רגיל, נוהג כלל ההמצאה ולא כלל הידיעה.
 
 
ת"ט (תל אביב - יפו) 29096-10-11 ויקטוריה כנפי נ' איציק כהן, מיום 7.12.11 (פורסם ב"נבו").  
 
רע"צ (כפר סבא) 15058-01-11 אווה מיהיי עמיחי נ' בנק איגוד לישראל בע"מ ואח', מיום 29.12.11 (פורסם ב"נבו")
 
 
תגיות: הוצאה לפועל, אזהרה, המצאה, כלל ההמצאה, כלל הידיעה, תום לב, זכויות חוקתיות, חובות בנק, כונס נכסים, הלכת לאופר