גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הזכות האישית לפטור ממס שבח כפופה לחובת תום הלב: סיווגה של "הלכת לויאן"

|16/07/2012|

אף שהזכות לקבלת פטור ממס שבח הינה זכות אישית ואינה זכות הצמודה לדירה, החובה לנהוג בתום לב חלה גם על הפעלתה. לפיכך בנסיבות בהןאין בהימנעות מבקשת הפטור רווח כלשהו לחייב ומאידך נגרם נזק ישיר לנושה שיקבל סכום קטן יותר מכספי התמורה, יש לאפשר לכונס נכסים לחתום בשם החייב על בקשה לפטור ממס שבח.

שופטת: רחל ערקובי 
 
המבקש, כונס הנכסים, פעל למימוש דירת מגוריו של המשיב, במסגרת הליכי הוצאה לפועל, לאחר שהמשיב לא עמד בתשלומי המשכנתא. רשם  ההוצאה לפועל אישר את מכירת הדירה והיא נמכרה לצדדים שלישיים אשר שילמו תמורה מלאה בגינה.
 
במסגרת הליכי המימוש, פנה המבקש למשיב בדרישה לעשות שימוש בזכותו לקבלת פטור ממס שבח ולחתום על טופס בקשה לפטור ממס שבח, שאם לא כן, יאלץ הבנק לקבל סכום נמוך יותר מכספי התמורה, לאחר העברת התשלום לשלטונות המס עבור מס שבח.
 
המשיב סירב לחתום על הבקשה בטענה כי פטור מתשלום מס שבח הינו זכות קנין אישית, שלא הוענקה לבנק במסגרת שטרי המשכנתא, ולפיכך עשיית שימוש בפטור נתונה לשיקול דעתו הבלעדי כמו כן, טען המשיב כי בעתיד הוא עשוי לקבל זכויות בדירות אחרות ולכן אם זכותו לקבלת פטור תמומש הוא עשוי להיפגע.
 
בקשת כונס הנכסים לרשם  ההוצאה לפועל להורות למשיב לחתום על בקשת הפטור נדחתה וכונס הנכסים הגיש המרצת פתיחה בבית המשפט.
 
בית המשפט פסק כי בדין דחה רשם ההוצאה לפועל את הבקשה, שכן על פי פסיקתו של בית המשפט העליון ברע"א 7816/06, עו"ד יעקב בויאר נ' עז' המנוח דוד מרמלשטיין, פורסם בנבו, הוא אינו מוסמך להורות לחייב, או לאפשר לכונס הנכסים, לחתום בשם החייב על בקשת פטור ממס שבח אם לא נכלל בשטר המשכנתא תנאי הקובע חובה כזו ללווה.
 
עם זאת, קבע בית המשפט כי הדבר מצוי בגדר סמכותו כבית משפט, וכי בנסיבותיו של מקרה זה אכן יש להפעילה ולאפשר לכונס הנכסים לחתום על הבקשה בשמו של החייב. זאת חרף "הלכת לויאן" (רע"א 4114/98 בנק הפועלים בע"מ נ' לויאן, פורסם בנבו) לפיה הזכות לקבל פטור ממס שבח היא זכות אישית שאינה צמודה לדירה ולפיכך הנושה אינו יכול להפעילה ללא תנאי מפורש בשטר המשכנתא.[1]
 
בהחילו את החובה הכללית לנהוג בתום לב גם על הימנעות מחתימה על בקשת פטור מקום שאין בכך משום נזק כלשהו לחייב, סייג בית המשפט את הלכת לויאן למקרה בו עשוי החייב להפיק תועלת כלשהי מאי החתימה. במקרה הספציפי, מצא בית המשפט כי השימוש בפטור לא יפגע בחייב וסירובו לחתום על בקשת הפטור נובע ממניעים פסולים ונקמניים שאינם עולים בקנה אחד עם עקרונות תום הלב ותחושת הצדק הטבעית. בנסיבות אלו התיר בית המשפט לכונס הנכסים לבקש לממש את זכותו של החייב לפטור ממס שבח.
 
ה"פ (תל אביב- יפו) 175030-09 ברגרזון נ' גבריאל ואח' (מיום 16.11.11).
 
 
תגיות: הוצאה לפועל, משכנתא, כונס נכסים, מס שבח, פטור ממס שבח, הלכת לויאן, תום לב, כללי הצדק הטבעי, שטר משכנתא
[1] אף שזו ההלכה הנוהגת, הסתייגות ממנה הובעה על ידי השופט רובינשטיין ברע"א 9025/09 בנק המזרחי מאוחד נ' עו"ד אלברט פורת, פ"ד נט (3) 919: "סבורני שיש להרהר באשר לתוצאה זו ובשאלה היש סיבה טובה שפטור ממס שבח לא יהיה חלק מנכסי החייב לכל עניין. מטבע הדברים, אם הדין אינו מאפשר מתן הפטור לבנק  ומותירו לשיקול  דעת החייב, יצא החייב נשכר, ונותר סימן שאלה אם כך ראוי, דין המצוי אינו בהכרח הדין  הרצוי".