גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הפניית חייב להליכי פשיטת רגל על ידי רשם הוצאה לפועל-אמיתי

|16/07/2012|

שופט: עודד מאור.
למבקש: עו"ד ענת חנוכה–פז, במינוי מטעם הסיוע המשפטי- מחוז חיפה.
למשיבה: אין הופעה.
 
סמכותו של רשם ההוצאה לפועל ליידע חייב על זכותו לפנות להליכי פשיטת רגל, מותנית בשני תנאים: האחד – חוסר תועלת בניהול הליכי הוצאה לפועל, בהעדר יחס סביר בין גובה החוב ליכולת הפירעון של החייב; והשני – כי בפניה להליכי פשיטת רגל תהיה לתועלת לחייב.
 
על מנת לקיים את התנאי הראשון מוטלת, בכל מקרה, חובה על הרשם, לברר את יכולתו של החייב ולא להסתמך על הצעתו בבקשה. 
 
בהסתמכו על ע"א 2097/02 איטונג בע"מ נ' פואד חדיד ׁ(תק-על 2003(2),1168), ועל רע"א 824/06 בנק הפועלים בע"מ נ' שלמה גרתי (תק-על 2006(3), 4790), חזר בית המשפט והדגיש כי סמכות רשם ההוצאה לפועל להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים, הינה סמכות שבשיקול דעת גם כאשר אין ביכולתו של החייב לפרוע את חובותיו במסגרת המועדים הקבועים בסעיף 69ג(א) לחוק ההוצאה לפועל. 
 
בהקשרו של המקרה הנדון, אין להימלט מן הרושם שכוונתו של בית המשפט היא ששיקול דעת זה כולל את שאלת היתכנותו של הליך פשיטת רגל.
 
קשה להלום כיצד, לאור רצ"פ 1323/09 דוידיאן נ' יעד פרזול בע"מ  מיום 20.1.2010 (לא פורסם), (להלן: "הלכת דוידיאן"), ניתן לשקול שיקול זה משנקבע בהלכת דוידיאן כי בתיקון 29 גילה המחוקק את דעתו שרשם ההוצאה לפועל יכול אך ורק להודיע לחייב על זכותו לפנות להליכי פשיטת רגל, אך אינו יכול עוד לדחוק בו לעשות כן. זאת, בשל כך שדחיקת החייב לפתוח בהליכי פשיטת רגל יכולה להיעשות רק על ידי סירוב להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים, ומשנשללה הזכות לדחוק בחייב (אלא רק ליידעו), ממילא נשללה הזכות להימנע מהכרזתו כחייב מוגבל באמצעים בשל האפשרות לפנות להליכי פשיטת רגל.
 
כל הבנה אחרת, לפיה מוסמך רשם ההוצאה לפועל להימנע מלהכריז על חייב מוגבל באמצעים בשל קיומה של אפשרות לפנות להליכי פשיטת רגל, תהפוך את הקביעה כי הרשם אינו יכול לדחוק בחייב לפנות להליכי פשיטת רגל לריקה מתוכן, ואת הלכת דוידיאן להלכת סרק.
 
בשולי פסק דינו מציע בית המשפט להשתמש בהצעתו בפסק דינו מיום 12.3.2012 ברע"צ  15743-03-12 פוני נ' בנק אוצר החייל (תק-של 2012(1), 50743) ולפיו יינתן צו איחוד זמני מיוחד.
 
רע"צ (שלום תל אביב) 9112-04-12 אפרים זיו נ' דורות נאמנויות בע"מ, מיום 5.4.2012.
(תק-של 2012(2),2390).
 
 
תגיות: חייב מוגבל באמצעים, איחוד תיקים, שיקול דעת, רשם ההוצל"פ, הפניה להליכי פשיטת רגל, הלכת דוידיאן, איחוד תיקים זמני