גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת ש...

|16/07/2012|

 
 
המועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות הוארך -  
החל מ 16.2.12 הוארך המועד לשלושים ימים מיום מסירת האזהרה לידי החייב, במקום עשרים ימים עד כה. (תיקון 35 לחוק ההוצאה לפועל, מיום 16.11.11).
 
החל מיום 6.7.11 ניתן לערער בזכות גם על החלטות שניתנו על פי סעיפים: 13, 14, 38(א),66א(1,2),  69יב(א), 70(א) ו- 74(א) לחוק ההוצאה לפועל - 
זאת בניגוד לעבר, עת ניתן היה להגיש ערעור בזכות רק על ארבע החלטות של רשם ההוצאה לפועל (החלטות שניתנו לפי סעיפים 19, 25, 48 ו- 58). (תיקון מס' 33 לחוק ההוצאה לפועל, מיום 6.6.2011).