גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

תביעת נזיקין בגין רצח במשפחה הינה בסמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה

|16/07/2012|

עילתה של תביעת נזיקין בגין רצח של בן משפחה שבוצע על רקע של מערכת יחסים משפחתית, היא "סכסוך בתוך המשפחה", אף שלרצח עצמו גרמה מחלת נפש. יתר על כן – ה"עילה" של תביעת הנזיקין עצמה, אינה רק מעשה הרצח, אלא גם  מעויותיו בשל ביצועו על ידי בן משפחה. לפיכך הסמכות העניינית לדון בתביעת נזיקין בגין הרצח נתונה לבית המשפט לענייני משפחה- כך קבע בית המשפט המחוזי מרכז. בית המשפט דחה את טענת התובע כי בית המשפט למשפחה אינו מצויד בכלים ובניסיון הדרוש לדון בתביעת נזיקין דוגמת זו, והעביר את התביעה לבית המשפט למשפחה.

שופטת: אסתר דודקביץ.
לתובעים: עוה"ד ע' בן חיים.
לנתבע: עו"ד אבי צוקרמן במינוי מטעם הסיוע המשפטי – מחוז חיפה.
  
 
הרקע וטענות הצדדים 
הנתבע הרג את אמו בעשרות דקירות סכין ולאחר מכן ניסה להרוג כך גם את אחיו. אף שהנתבע הודה בביצוע המעשים, כתב האישום שהוגש נגדו בגין רצח וניסיון לרצח- בוטל, וההליכים הפליליים נגדו הופסקו. זאת, לאור חוות דעת פסיכיאטריות אשר קבעו כי הנתבע סובל ממחלת נפש וביצע את המעשים כאשר היה במצב פסיכוטי. בית המשפט ציווה על אשפוזו הכפוי של הנתבע בבית חולים פסיכיאטרי. 
 
אחיו של הנתבע הגיש נגדו בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז תביעה נזיקית בשל הרצח בשם עזבון האם. בתביעה על סך של 9,000,000 ₪ נתבעו, בין היתר, סכומים בראשי נזק של הפסדי הכנסה של האם המנוחה, הפסדי פנסיה, אבדן קצבת זקנה, קיצור תוחלת חיים ועוד.
 
בהליך זה נדונה טענתו המקדמית של הנתבע לפיה לבית המשפט המחוזי אין סמכות עניינית לדון בתובענה, ויש להעבירה לבית המשפט לענייני המשפחה שהסמכות הייחודית נתונה לו מכוח סעיף 1(2) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995. סעיף זה קובע כי לבית המשפט לענייני משפחה סמכות ייחודית במקרה דלהלן:
 
"תובענה אזרחית בין אדם או עיזבונו לבין בן משפחתו, או עיזבונו שעילתה סכסוך בתוך המשפחה יהא נושאה או שוויה אשר יהא".
הנתבע הסתמך, בין השאר, גם על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט נעם סולברג) במסגרת תיק אזרחי 6500/04 עיזבון המנוחה ענת אלימלך ז"ל נגד עיזבון המנוח דוד אפוטה ז"ל (פורסם באתר פסק דין), שם הוגשה תביעה נזיקית בעקבות רצח, ובית המשפט המחוזי קבע, לאור תיאור מערכת היחסים בין הצדדים ותאור מעשה הרצח וההתאבדות כפי שנטענו בכתב התביעה, כי לגורמים המשפחתיים הייתה השפעה מכרעת על היווצרותה של עילת התביעה ולפיכך סמכות הדיון בתובענה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.
 
התובע טען מנגד, כי הנתבע ביצע את הרצח על רקע מחלת נפש ממנה סבל, ולפיכך עילת התביעה  לא נעוצה או קשורה בסכסוך בתוך המשפחה, כי אם במחלת הנפש של הנתבע אשר שללה ממנו את הבחירה החופשית. בנוסף טען התובע כי בית המשפט למשפחה לא מצויד בכלים ובידע לדון  בתביעות נזיקין דוגמת זו, ולכן אף משיקולים שבסדרי דין ודיני ראיות יש לברר את התביעה בבית המשפט המחוזי.
 
הכרעת בית המשפט
בהסתמכו על הלכת חבס [רע"א6588/99 פ"ד נד(4)337] והלכת חיים [ע"א1662/99 פ"ד נו(6)295], קבע בית המשפט המחוזי כי לשם הכרעה בשאלת סמכותו של בית המשפט למשפחה לדון בתובענה, יש לבחון אם הסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה.
 
ראשית, קבע בית המשפט, כי הגורם לרצח עצמו נעוץ ביחסי המשפחה:
 
"הנתבע חש כעס רב כלפי המנוחה והתובע על כי הם מתערבים בחייו נגד רצונו. לכעסו זה של הנתבע הייתה השפעה מכרעת על היווצרות עילת התביעה. אך מובן מאליו כי כל מאמציהם של המנוחה ושל התובע לעזור לנתבע בכל דרך חרף התנגדותו הנמרצת נבעו ממערכת היחסים המשפחתית והקרובה בהיותם אמו ואחיו של הנתבע."
 
עוד קבע בית המשפט כי גם לתביעת הנזיקין אופי משפחתי מובהק. למשל, בית המשפט ציטט מכתב התביעה את המשפט: "הסבל הנורא שהוסב למנוחה בידיעה כי מותה הקרב נגרם על ידי בנה, פרי בטנה אשר גידלה אותו באהבה ובמסירות אין קץ."
 
בשל הרקע המשפחתי של הסכסוך כפי שהוכרע כאמור, קבע בית המשפט המחוזי כי נדרשת דווקא מומחיותו של בית המשפט לענייני משפחה, ואין מקום לטענה כי אין לו כלים לנהל תובענה זו. כמו כן קבע כי בבית המשפט לענייני משפחה כבר מתנהל דיון בין אותם הצדדים בשאלה מי יירש את המנוחה, ולהכרעה בשאלת הירושה השלכה ישירה על תוצאות  התביעה נשוא ההליך.
 
לפיכך הורה בית המשפט על  העברת התובענה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שגם תביעה זו תתברר בפניו.[1]
 
ת"א (מחוזי מרכז) 41058-03-11  א. ואח' נגד א., החלטה מיום 12.10.11.
 
תגיות: סמכות עניינית, ענייני משפחה, סכסוך בתוך המשפחה, נזיקין, רצח, בית משפט לענייני משפחה
​[1]   הערת המערכת: על שאלת הירושה שבינתיים הוכרעה, ראו את פסק הדין שניתן  בת"ע (משפחה כפר- סבא)42914-11-10 ה.י. נגד א.י וסקירתו של עו"ד יובל גולדברגר בגיליון זה: "הרצחת וגם ירשת?! שלילת הזכות לרשת גם בהיעדר הרשעה.".