עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת ש...

|16/07/2012|

חשוב לדעת ש...

 

​על המבקשים להגיש תביעות לבירור אבהות, לצרף לכתבי טענותיהם תמצית פרטים ממרשם האוכלוסין, כמפורט בהודעת פרקליטות מחוז חיפה אזרחי:

 
"במטרה ליעל את ההליכים ולקצר באופן משמעותי את זמני התגובה של המדינה בתביעות אבהות, תבקש מעתה המדינה מבית המשפט לענייני משפחה, להורות לתובעים בתביעות אלו להמציא תמצית רישום עדכנית ביחס לצדדים לתיק, המעידה על פרטי הצדדים כפי שהם רשומים במרשם האוכלוסין, כולל השינויים שהיו במצבם האישי. זאת בהתאם להוראות תקנה 2 לתקנות המידע הגנטי (עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה תיעוד ושמירת תוצאותיה) התש"ע-2010, ובהתאם לסעיף 29 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.
על מנת למנוע עיכובים מיותרים, מתבקשים עורכי הדין לצרף את תמציות הרישום של לקוחותיהם לכתב הטענות הראשון".
 
ההסדר מופעל מזה מספר חודשים במחוזות צפון וחיפה, ומחוזות תל אביב ומרכז עומדים להפעילו ממש בימים אלו. מחוזות ירושלים והדרום טרם הפעילו את ההסדר.
 
 
 
חשוב לדעת ש...

 

בחודש ינואר 2012 נכנסו לתוקפן הוראות סעיפים 3א ו 3ב לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי המסדירות לראשונה את זכות המגורים בדירה ציבורית בעת פירוד בין בני זוג. לפירוט ראו ב"חשוב לדעת" במדור אזרחי בגיליון זה.