גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

מענק עבודה מועדפת לחייל משוחרר אשר עבד מחוץ לגבולות ישראל

|16/07/2012|

​יש להכיר בתביעתו של חייל משוחרר למענק עבודה מועדפת אף שעבודתו כפועל ייצור בוצעה מחוץ לישראל. כך קבע בית הדין האזורי בחיפה לאחר שבחן את אופי העבודה בחינה מהותית וקבע כי היא עומדת בדרישות החוק. בית הדין קבע כי העיקרון שנקבע בעבר על ידי בית הדין הארצי לעבודה לפיו שאלת הזכאות למענק עבודה מועדפת אינה מוכרעת על פי  מיקום הגיאוגרפי בו בוצעה העבודה, חל גם על מקרה בו העבודה בוצעה מחוץ לישראל, וכי קביעה שונה תביא להפליה אסורה בין מבצעי עבודות זהות רק בשל מקום ביצוען.

שופטת: מיכל אריסון-חילו
לתובע:   עו"ד ד"ר גרשון ב. גרונפלד, במינוי מטעם הסיוע המשפטי מחוז חיפה.
לנתבע:  עו"ד רן ניסים, הלשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי, סניף חיפה.
 

התובע, חייל משוחרר, הועסק במשרה מלאה בתעשייה הצבאית לישראל בע"מ (להלן: "תע"ש") באמצעות חברת כח האדם "דנאל". תע"ש, חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל, עוסקת בייצור כלי נשק והיא אחת החברות הגדולות במשק. התובע עבד כעובד ייצור בפרויקט שדרוג טנקים אותו ביצעה תע"ש עבור צבא טורקיה. העבודה בוצעה בטורקיה. התובע לא שהה דרך קבע בטורקיה, אלא הוטס מדי שבוע על ידי התעשייה הצבאית, יחד עם עובדים אחרים, לאתר העבודה בטורקיה. משכורתו של התובע שולמה בישראל.

 

לאחר שהשלים את תקופת העבודה הנדרשת בחוק, הגיש התובע למוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") תביעה למענק עבודה מועדפת למוסד על פי חוק הביטוח הלאומי. פקיד התביעות דחה את תביעתו בטענה שעבודתו אינה עומדת בתנאי סעיף 174(א) לחוק הביטוח הלאומי (להלן: "החוק").
 
חרף מכתב הבהרות ממנהל הפרויקט בו עבד לגבי אופי העסקתו ובקשת הבהרה לגבי סיבתה המדויקת של הדחיה, נותר המוסד בעמדתו כי יש לדחות את התביעה תוך שהוא מבהיר כי "לא ניתן לאשר עבודה המתבצעת באדמת מדינה זרה, אנו מאפשרים רק עבודות נדרשות לצרכי המשק הלאומי של מדינת ישראל המתבצעות בתחום מדינת ישראל בלבד."
 
בתביעתו, אשר התבררה בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, טען התובע כי אין בחוק הביטוח הלאומי כל דרישה ולפיה על עבודה מועדפת להתבצע בתחומי מדינת ישראל. התובע הוסיף וטען כי עבודתו במפעל התעשייה הצבאית הייתה עבודה נדרשת לצרכי המשק הלאומי של מדינת ישראל, פירות עבודתו באו לתחומי מדינת ישראל, והעבודה קידמה אינטרסים חיוניים של המדינה. מנגד טען המוסד כי לפי סעיף 174 לחוק רק עבודות נדרשות לצרכי המשק הלאומי של מדינת ישראל מוכרות כעבודה מועדפת, ולכן עבודות המתבצעות מחוץ לישראל אינן מזכות במענק.
 
הצדדים לא נחלקו על כך שאופי עבודתו של התובע תואם את הדרישות למענק עבודה מועדפת וכי תביעתו לא הייתה נדחית לו ביצע את העבודה בתחומי מדינת ישראל.
 
בית הדין הארצי לעבודה כבר קבע בעבר כי שאלת הזכאות למענק עבודה מועדפת אינה מוכרעת על פי המיקום הגיאוגרפי בו בוצעה העבודה: "המושג של מפעל תעשיה, אשר בו נדרש לעבוד העובד, התובע את מענק עבודה המועדפת או נדרשת - אינו כבול לגבולותיו הפיסיים של אותו המפעל באתרו. לפיכך למשל, עובד במפעל תעשיה למתכת, היוצא מדי יום לעבוד אצל לקוחותיו השונים של המפעל - יחשב כעובד בעבודה נדרשת, או מועדפת במפעל תעשיה, אף כי בפועל ממש בוצעה אותה עבודה מחוץ לכתליו" (עב"ל 1112/00 המוסד לביטוח לאומי נ' עוזי מירו. ניתן ביום 20.1.2003, (פורסם בנבו), פיסקה 7א. לפסק דינו של כב' השופט י' פליטמן).
 
בית הדין האזורי לעבודה פסק כי עקרון זה חל גם מקום שהעבודה נעשתה מחוץ לגבולות ישראל. על מנת להיענות לתכלית החוק ומטרתו, יש להתחשב באופי העבודה שנדרש לבצע, הנסיבות בהן נדרש ביצוע העבודה מחוץ לתחומי מדינת ישראל ומידת תרומתה של העבודה מחוץ לתחומי מדינת ישראל לצרכי המשק הישראלי.
 
עוד נקבע, כי שלילת זכאות למענק עבודה מועדפת מחייל משוחרר שעבד במפעל תעשייה ישראלי וביצע את עבודתו בפועל עבור אותו מפעל תעשייה מחוץ לתחומי מדינת ישראל, והענקתה מאידך גיסא לחייל משוחרר המבצע את אותה עבודה בתחומי מדינת ישראל, הינה בגדר הפליה אסורה.
 
ברקע פסק הדין ראוי לציין כי אחד מן המאפיינים הבולטים של עידן הגלובליזציה הם השינויים באופן הייצור התעשייתי. מאז המהפכה התעשייתית ועד לעידן הגלובליזציה היה הייצור מרוכז באתר גיאוגרפי יחיד, במפעל גדול שבו התבצעו בדרך כלל כל שלבי היצור, או לכל היותר במספר מפעלים סמוכים זה לזה. עם עידן הגלובליזציה, אף בתאגידים בעלי זהות לאומית ברורה, קיימים מקרים בהם השליטה והיצור אינם מרוכזים יותר במדינת הלאום של התאגיד, וחלק מפונקציות הייצור ממוקמות במדינות זרות. שינוי נסיבות זה מחייב בחינה מחודשת של פרשנות חוק הביטוח הלאומי, אף בכל הנוגע לתנאים למתן מענק לעבודה מועדפת, תוך מתן דגש לבחינת תכלית החוק, שהיא הענקת מענק עבודה מועדפת לעבודות התורמות למשק בישראל.
 

ב"ל (חיפה) 8727-12-08 יונתן זמרי נ' המוסד לביטוח לאומי. ניתן ביום 29.12.2011

 

תגיות : מענק עבודה מועדפת, חייל משוחרר, עבודה מועדפת, הפליה