גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

לימודים בהיקף נמוך אינם שוללים זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

|16/07/2012|

​מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה בהיקף מצומצם שאינו מונע ממנו לעבוד במקביל בהיקף מלא, אינו 4) לחוק הבטחת) נחשב "תלמיד" לעניין סעיף 3 הכנסה, וזכאי לתבוע גמלת הבטחת הכנסה – כך קבע לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, אשר הורה לשלם לתובע גמלת הבטחת הכנסה חרף לימודיה של אשתו, רופאה במקצועה, בקורס לימודי תעודה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב בהיקף של שש שעות אחת לשבוע.​

שופט: חיים ארמון.
לתובעת: עו"ד לימור אסלן, מטעם הסיוע המשפטי – מחוז צפון.
לנתבע: עו"ד לובנא תלחמי-סוידאן.
 
סעיף 3(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן: "החוק") קובע כי תלמיד במוסד שקבע שר העבודה והרווחה אינו זכאי להבטחת הכנסה, ואילו תקנה 6 לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982 קובעת שכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה ייחשב כמוסד לענין סעיף 3 לחוק.[1] אין חולק אפוא כי תלמיד בכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה אינו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
 
בקשתו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל לימודיה של אשתו[2], רופאה במקצועה, בקורס בבית הספר ללימודי המשך ברפואה של אוניברסיטת תל אביב, בטענה כי היא תלמידה במוסד אקדמאי העונה על הגדרת "מוסד להשכלה גבוהה" כאמור לעיל, ועל החלטה זו הגיש התובע תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת (להלן: "בית הדין").
 
המחלוקת נסובה סביב השאלה האם יש לראות באשתו של התובע "תלמיד" במוסד לצורך סעיף 3(4) לחוק. עמדת המוסד לביטוח לאומי היתה כי מאחר ואשת התובע למדה במוסד היא נחשבת "תלמידה" במוסד, והיקף לימודיה אינו מעלה ואינו מוריד. בית הדין דחה עמדה זו וקבע כי יש לפרש את המונח "תלמיד" פרשנות תכליתית בהקשרו של המונח בסעיף 3(4) ולאור מטרת החקיקה, ולא פרשנות מילולית טכנית. 
 
בהסתמך על פסיקה קודמת של בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל 1368/01 מיכל קרר נגד המוסד לביטוח לאומי (פורסם בתקדין) קיבל בית הדין את התביעה וקבע כי מטרת הסעיף היא להוציא ממעגל מקבלי הגמלאות את מי שמסוגל לעבוד אך בוחר חלף זאת ללמוד. פרשנות תכליתית מביאה למסקנה כי תלמיד הלומד בהיקף מצומצם באופן שאינו מונע ממנו לעבוד במקביל, אינו נחשב "תלמיד" לצורך סעיף 3(4).   
 
במקרה דנן קבע בית הדין, כי אין לראות באשתו של  התובע "תלמידה" שכן לימודיה אינם לימודים לתואר אקדמי (המצוי כבר בידה) . התוכנית בה השתתפה מיועדת לרופאים עובדים (גם התובעת עצמה עבדה במהלך הלימודים) והלימודים הם במספר מצומצם של שעות, אחת לשבוע בלבד בשעות אחר הצהרים והערב. כמו כן, הלימודים אינם כרוכים במטלות כלשהן מלבד הנוכחות ב-57% מהשיעורים ושכר הלימוד שולם על ידי אמה. 
 
על פסק הדין הגיש המוסד לביטוח לאומי ערעור (עב"ל 26121-09-11). בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שהוגשה לבית הדין האזורי – נדחתה.
 
 
בל 35631-10-10 שאול פרץ נ' ביטוח לאומי (פסק דין מיום 29.7.11).
 
 
תגיות: ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, מוסד לימודים, תלמיד, פרשנות, פרשנות תכלית
[1] עוד נקבע בתקנות כי גם לימודים בכל מוסד אחר ללימודים על תיכוניים וכן בישיבות ומוסדות תורניים ובמוסדות נוספים, שוללים את הזכות לקבל גמלת הבטחת הכנסה. 
[2] על פי סעיף 4 לחוק הזכאות לגימלה של כל אחד מבני זוג מותנית בכך שתנאי הזכאות מתקיימים גם בבן הזוג.