גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת ש...

|16/07/2012|

חשוב לדעת ש...

תשלומים מחברת ביטוח או מקרן פנסיה בשל אבדן כושר עבודה או נכות, אינם בגדר קצבת פרישה בהתאם לסעיף 175 חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995, ואינם שוללים זכאות לקבלת דמי אבטלה.

​בל (חיפה) 09–02– 4169 כרמל מרדכי נגד המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו).
 
עב"ל 629/07 המוסד לביטוח לאומי נגד ברנרד בן משה (פורסם בנבו).