גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

דבר עורכי מדור דיני עבודה: על הזכות להתפטרות - על רקע מאבק הרופאים המתמחים

|16/07/2012|

פרשת הרופאים המתמחים העלתה על סדר היום הציבורי והמשפטי דיון רחב היקף בשאלת האפשרות להגביל את זכות היסוד של העובד להתפטר.  
הפרשה הציבה בנוסף שאלות כבדות משקל הנוגעות לעולם העבודה בישראל שנת 2011, ובכלל זאת הדגישה את הסתירה המתעוררת לעיתים בין זכויות הפרט במקום העבודה לבין הצורך לשמר את יציבות מערכת יחסי העבודה הקיבוציים במשק. הפרשה העמידה על כפות המאזניים זו מול זו זכויות המהוות אבני יסוד של עולם המשפט בכלל ומשפט העבודה בפרט. מחד, זכותו של העובד לבחור את עתידו המקצועי, להחליט אם לעזוב את מקום עבודתו ובכך לממש את חופש העיסוק שלו, ומאידך, זכותו של המעביד ליציבות במקום העבודה כמו גם הצורך לקיים הסכמים שנחתמו מטעם הארגון היציג. הדיון הציבורי הרחב הביא לידי ביטוי את המחלוקת שהתעוררה בקרב קהל העוסקים בתחום יחסי העבודה.

שני פסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה בפרשה אמנם הביאו את הסכסוך המשפטי לידי סיום, אולם המחלוקות של אנשי המשפט בשאלת איזון הזכויות נותרו בעינן. נוכח חשיבות הדברים, בחרנו להביא בגיליון זה מאמרים המייצגים את שני צדי המתרס בשאלות חשובות אלו: 
 
"דמוקרטיה איגוד-מקצועית - במקום כרסום בזכות היסוד להתפטר - הערות בעקבות פרשת התפטרות הרופאים המתמחים" - עו"ד איתי סבירסקי - עורך דין ומנחה בקליניקה לזכויות עובדים – אוניברסיטת תל-אביב; ממייסדי ארגון - העובדים "כוח לעובדים".
 
"ההתפטרות – האמנם זכות מוחלטת?" עו"ד שלומית גוטרמן-כספי – מתמחה בתחום יחסי עבודה. 
 
עו"ד מלי ורוצלבסקי – אחראית תחום אזרחי, הלשכה לסיוע משפטי מחוז תל-אביב והמרכז.
עו"ד ענת בהט – הנהלת האגף לסיוע משפטי.
 
עורכות מדור דיני עבודה