גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

ניתן פסק דין תקדימי ההופך את נטל הראיה (במקרים מסוימים) בתביעות של הפלייה מגדרית

|16/07/2012|

חשוב לדעת ש...
 
ניתן פסק דין תקדימי ההופך את נטל הראיה (במקרים מסוימים) בתביעות של הפלייה מגדרית
 
בתאריך 17.5.2012 ניתן פסק דינו התקדימי של בג"ץ בנוגע להוכחת הפלייה מגדרית במקומות עבודה (בג"ץ 1758/11). בג"ץ הפך את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 1156/04 הום סנטר נ' אורית גורן) וקבע כי בנסיבות בהן הוכח פער משמעותי בשכר בין עובדת ספציפית לעובד ספציפי, יועבר נטל ההוכחה למעביד אשר יידרש להוכיח כי לא נהג במדיניות מפלה. הפסיקה מקלה משמעותית על נשים בבואן לתבוע פיצוי על הפלייתן במקומות עבודה בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988.
 
 
חשוב לדעת ש...
 
הוארכה תקופת ההתיישנות בתביעות לפי החוק למניעת הטרדה מינית

ביום 30.1.2012 התקבל תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 המשנה את תקופת ההתיישנות בהליכים משפטיים אזרחיים מכוח החוק (עוולת ותביעות כנגד מעסיק) משלוש שנים לשבע שנים.[1] 
 
​[1]               ס"ח 2336, ט"ז בשבט התשע"ב, 9.12.2012.