גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

דרך הפעולה הראויה כנגד ההחלטה המבטלת הליכי פשיטת רגל

|24/11/2013|

הדרך הראויה לפעול כנגד החלטה בדבר ביטול הליכי פשיטת רגל הינה הגשת ערעור על ההחלטה ולא בקשה לעיון חוזר, כך הבהיר, שוב, בית המשפט העליון. עוד הדגיש בית המשפט כי בקשה לעיון חוזר, אם הוגשה, אינה עוצרת את המועד לערער על ההחלטה אותה מבקשים לשנות וחזר והבהיר כי אין לאפשר הגשת ערעור על ההחלטה המקורית במסווה של ערעור על הבקשה לעיון חוזר – מקום שנימוקי הערעור מכוונים למעשה כלפי ההחלטה המקורית.

שופטת: א' חיות
בשם המערער: עו"ד רן אורן
בשם המשיב 1: עו"ד ארז חבר
 
במסגרת דיון בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא להיעתר לבקשה לעיון חוזר בהחלטתו לבטל הליכי פשיטת רגל (בשל אי עמידת החייבת בחובותיה במסגרת ההליך), חזר בית המשפט העליון ונדרש לסוגיה אודות ההליך הראוי שעל חייב לנקוט על מנת להשיג על החלטה מבטלת את הליכי פשיטת הרגל.
 
בית המשפט העליון קבע כי הדרך הראויה הינה להגיש ערעור בזכות ואין מקום להגיש בקשה לעיון חוזר לפי סעיף 181 לפקודת פשיטת רגל, התש"ם- 1980.
 
בית המשפט העליון ממשיך בדרך שנקבעה ברע"א 1629/12 לוי נ' שרון שם קבע כב' הנשיא גרוניס כי הדרך הראויה להשגה על החלטה המבטלת הליכי פשיטת רגל הינה בהגשת ערעור בזכות ולא בקשת רשות ערעור.
 
בית המשפט חזר והזכיר כי הגשת בקשה לעיון חוזר אינה עוצרת את המועד להגשת ערעור על ההחלטה אותה מבקשים לשנות, וכי אין לאפשר "הארכת" מועד זה באמצעות בקשת רשות ערעור על ההחלטה אשר דחתה את העיון החוזר, כאשר נימוקי בקשת רשות הערעור מוסבים למעשה כנגד ההחלטה המקורית ולא כנגד ענין העיון החוזר.
 
רע"א 2525/13  שרה ארחה נ' עו"ד ארז חבר ואח' (8.7.13).
 
תגיות: פשיטת רגל, עיון חוזר, ביטול הליכי פשיטת רגל, ערעור, בקשת רשות ערעור, הארכת מועד