עת סיוע, בטאון האגף לסיוע משפט

גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

 

דבר המערכת
 
    דבר המערכת
אנו שמחים להביא בפניכם את הגיליון השלישי של "עת סיוע" - כתב העת המקוון היוצא לאור מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
חוק הסיוע המשפטי ותקנותיו, חולשים על קשת רחבה מאוד של המשפט האזרחי, ותפקידו העיקרי של האגף לסיוע משפטי הוא לאפשר לפרטים לממש את זכותם לגשת לערכאות משפטיות במרחב זה. אך בכך לא מתמצה מהותו ופועלו. האגף מקדם את הנגישות לצדק ואת הנגשתו של הצדק למעגלים רבים ורחבים של אוכלוסיות, חלקן מוחלשות, בין אם באמצעות ייצוג אותם פרטים בפני הערכאות המוסמכות והבאת קולם אל מרכזה של זירת המשפט ובין אם על ידי זיהוי נושאים, כשלים וסוגיות הדורשים התייחסות, ופעולה לתיקונם בזירות שונות לרבות זו המשפטית או החקיקתית. מטבע הדברים האגף מממש תפקידיו אלה באמצעות הייצוג המצרפי של כלל הקולות בקהילה, שנמצאו זכאים לסיוע משפטי, ייצוג המהווה ביטוי מעשי לעשייה שוויונית ויומיומית של האגף.

המעוניינים לפרסם
מאמרים יפנו לכתובת:

etsiyua@justice.gov.il

כמו כן, נשמח לקבל מידע על פסקי
דין מעניינים, רעיונות והצעות