גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

דבר המערכת

|24/11/2013|

​אנו שמחים להביא בפניכם את הגיליון השלישי של "עת סיוע" - כתב העת המקוון היוצא לאור מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.
 
חוק הסיוע המשפטי ותקנותיו, חולשים על קשת רחבה מאוד של המשפט האזרחי, ותפקידו העיקרי של הסיוע המשפטי הוא לאפשר לפרטים לממש את זכותם לגשת לערכאות משפטיות במרחב זה. אך בכך לא מתמצה מהותו ופועלו. האגף מקדם את הנגישות לצדק ואת הנגשתו של הצדק למעגלים רבים ורחבים של אוכלוסיות, חלקן מוחלשות, בין אם באמצעות ייצוג אותם פרטים בפני הערכאות המוסמכות והבאת קולם אל מרכזה של זירת המשפט ובין אם על ידי זיהוי נושאים, כשלים וסוגיות הדורשים התייחסות, ופעולה לתיקונם בזירות שונות לרבות זו המשפטית או החקיקתית. מטבע הדברים האגף מממש תפקידיו אלה באמצעות הייצוג המצרפי של כלל הקולות בקהילה, שנמצאו זכאים לסיוע משפטי, ייצוג המהווה ביטוי מעשי לעשייה שוויונית ויומיומית של האגף. 

נהוג להבחין בין שני טיפוסים של עורכי דין: הקלאסי - זה המהווה שופר ללקוחו המסוים, נטול אג'נדה כללית, ועורך הדין החברתי - זה המקדם ערכים שהוא או ארגונו מאמינים בהם, ואותם הוא רואה לנגד עיניו בפעולותיו, לרבות בבחירת זהות לקוחותיו. הדרך בה פועל האגף יוצרת מודל ייחודי המשלב ומביא לידי ביטוי את היתרונות ועקרונות היסוד, הסותרים לכאורה, שבבסיס שתי הדרכים האמורות. מודל זה מביא את קולו של הציבור, המתגבש מאליו על ידי מצרף רצונותיהם של הפרטים המרכיבים אותו, אל הזירה בה פועל ומתעצב עולם המשפט. בארבעת השנים האחרונות ייצג האגף בכ- 200,000 הליכים עיקריים בממוצע כל שנה, כך שבאופן מצרפי מובאים לפתחם של בתי המשפט קולם של כלל חברי הקהילה הרלוונטיים והזכאים לסיוע משפטי (תובעים, נתבעים, חייבי הוצאה לפועל, זוכים, זכאים למזונות, קטינים, הורים, נשים, גברים, פגועי נפש, עובדים מפוטרים וכיו"ב), לרבות צדדים שונים באותו תיק משפטי. כך, באמצעות יישומה של זכות הגישה לערכאות וייצוגו המלא והבלתי מתפשר של כל פונה והשמעת קולו הייחודי, משתלבים הערכים, ומובא באופן ראוי, נקי ונטול גוון פטרנליסטי, קולו של הציבור אל בית המשפט. השילוב האמור מלמד על הכלל, ומוכיח את חשיבותו, תרומתו של מקצוע עריכת הדין הן לפרט, הן לחברה והן לדמוקרטיה. המאמרים והסקירות בגיליון זה, כמו בקודמים לו, משקפים במידה רבה עשייה ייחודית זו של הסיוע המשפטי.
בגיליון השני החלטנו לתת במה גם לדור הצעיר של עולם המשפט. מגמה זו ממשיכה גם בגיליון זה ולצד מאמרים של בכירי הכותבים, משולב מאמר שבחר וערך סטודנט לשעבר מ"הקליניקה לסיוע משפטי" במרכז "משנה" של המכללה למנהל (כיום מתמחה). אנו מקווים כי מגמה זו תמשיך ובגיליונות הבאים נראה מאמרים נוספים של כותבים בצמתים שונים של דרכם המקצועית.
להלן המאמרים המרכזיים במדוריו של גיליון זה:
            המאמר הפותח את המדור העוסק במשפט החוקתי-מנהלי וזכויות אדם הוא מאמרו של ד"ר אבישי בניש המנתח ומנסה להעריך את השפעות פסיקתו של בית המשפט העליון בבג"צ 10662/04 סלאח חסן ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי בה יוצגה אחת העותרות על ידי הסיוע המשפטי. בימים אלה תלויה ועומדת בבית הדין הגבוה לצדק עתירה נוספת לה שותף הסיוע המשפטי, והעוסקת בסוגיית ניתוקי מים מחייבים. עוה"ד ערן נריה מהסיוע המשפטי מחוז הצפון ועו"ד עדי ניר בנימיני מהקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב (שהגישו את העתירה מטעם הסיוע המשפטי ביחד עם פרופ' נטע זיו) עומדים על פניה השונות, החוקתיות והחוקיות, של סוגיה זו, לרבות על דרכי ההתמודדות הפרקטיות עם ניתוקי מים.
את מדור משפחה במשפט פותח מאמרו של סגן נשיא לענייני משפחה בבתי המשפט במחוז הצפון, השופט אסף זגורי, העוסק בשאלת קיומן של עילות תביעה בין בני זוג בגין בגידה בנישואין והמדיניות המשפטית הראויה, זאת בצל פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 8489/12 אשר שלל עילת תביעה כזו כלפי צד שלישי (המאמר יעלה בימים הקרובים). הקאדי האשם סואעד מבית הדין השרעי בחיפה סוקר את יסודותיו של הדין השרעי בעניין קשר הנישואין באסלאם ודרכי התרתו, עו"ד אוסאמה חזבון מהסיוע המשפטי מחוז חיפה ממשיך וסוקר בגיליון זה את דיני המזונות בדין השרעי, והפעם את מזונות תקופת ההמתנה ועו"ד אורי צפת, בדרכו המיוחדת והציורית, עומד על משמעותה של הכתובה במשפט הישראלי לאור פסיקותיו של בית המשפט העליון. במסגרת סקירות הפסיקה במדור זה בחרו עורכיו להקדיש תת מדור לתחום הילדים והנוער לאור מספר פסיקות חשובות שניתנו בתחום זה, תחום מתפתח בו ממלא האגף מטבע הדברים תפקיד מפתח, בעיקר בסוגיית האפוטרופסות לדין על קטינים במסגרת קונפליקטים משפחתיים או בין המשפחה לרשויות. על תפקיד המפתח של האגף וחשיבות עשייתו בתחום זה, ניתן ללמוד מהחלטתו העקרונית של כבוד השופט זגורי באמ"צ 26/13 בעניין אפוטרופסות לדין בהליכי אימוץ שפורסמה בד בבד עם פרסומו של גיליון זה וכתיבת שורות אלה, ואשר אנו מקווים שסקירה שלה תתווסף לגיליון זה בימים הקרובים.
במדור העוסק במשפט האזרחי עומדת ד"ר מיטל סגל-רייך ממחוז חיפה של  הסיוע המשפטי, על משמעותה של "חובת אפוטרופסות" ו"נאמנות" משתמעת של נותני שירות, לאור פסק דינו החדשני של בית המשפט המחוזי בתל אביב בת.א. 2150/08 בנק מזרחי טפחות נ' אורלי הרן.
את מדור משפט העבודה פותח ראיון עם הנשיא לשעבר של בית הדין הארצי לעבודה - סטיב אדלר, אשר בשנות נשיאותו הרבות השתנו פניו של משפט העבודה בישראל. עוד במדור מאמרה של רבקה מקובר, מנהלת אגף ההסדרה במשרד הכלכלה והממונה לשעבר על חוק עבודת נשים, על שיקול הדעת במתן היתר לפיטורי נשים בהריון. את מרבית סקירות הפסיקה בחרו עורכות המדור לייחד, תוך שיתוף פעולה עם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, לתת מדור העוסק בסוגיית האפליה הן בקבלה לעבודה והן בעת סיומה, בהתפתחויות המבורכות שחלו בתחום זה בשנה החולפת ובהלכות החדשניות שגובשו בפסיקת בתי הדין.
במדור ביטוח לאומי סוקר עו"ד אדי ווסר את סוגיית ה"עזרה המשפחתית" והשפעתה על הזכות לקבלת הבטחת הכנסה, ועו"ד דקלה שלום ממחוז ירושלים של האגף מציגה את תמונת המצב המורכבת באשר לחובת היידוע המוטלת על המוסד לביטוח לאומי כלפי זכאים פוטנציאליים לגמלאות, והשלכות הפרתה. עוד במדור סקירות של פסיקות חדשניות, רובן בהליכים שלהם היה האגף שותף.
            במדור הוצאה לפועל עוסק רשם ההוצאה לפועל לשעבר - עו"ד שחר קטוביץ, גם הוא ממחוז ירושלים של  הסיוע המשפטי, בסוגיית ביצועם של פסקי דין למזונות, ואורי גילת (מתמחה) עומד על הרובד הסמוי בהחלטות רשמי ההוצאה לפועל בסוגיית הממשק שבין הליכי הוצאה לפועל לפשיטת רגל. עוד במדור שלל פסיקות חשובות שהולידה השנה החולפת. 
את מדור פשיטת רגל פותח מאמרם של עוה"ד אוסאמה חזבון ועמיד מח'ול שהוא חלק מסדרת מאמרים שתעסוק בניהול הליכי חדלות פירעון. המאמר הראשון מוקדש לשלב המקדמי של בחירת מסלול הטיפול, ועומד על מורכבותה הרבה של ההחלטה ועל שיקולי המפתח שיש לשקול. בעקבות צו הפטר שהוחל בשנה החולפת, לראשונה, על חוב מזונות עומד עו"ד שוקי פרידמן על ההתפתחויות בעניין זה, ומציע קריאה שונה של הוראות החוק.
ברצוננו להודות לכותבים הרבים הן מתוך האגף והן מחוצה לו, שהתגייסו למשימת הכתיבה לגיליון השלישי, תוך שהם חולקים מתחום מקצועיותם ומידיעותיהם הרבות לגיליון זה. אנו מתנצלים שבשל קוצר היריעה, לא ניתן היה לפרסם את כל הצעות הכתיבה הראויות שהופנו אלינו, וככל שניתן יהיה, הן תפורסמנה בגיליונות הבאים.
לגיליון השלישי משמעות רבה. חכמים נחלקו בתלמוד (בבלי, יבמות סד עמוד ב) בשאלה האם "חזקה" משפטית ספציפית הנובעת מרצף מקרים קמה לאחר פעמיים או רק לאחר שלוש פעמים, ולהלכה נפסק כי רק לאחר שלוש פעמים קמה חזקה שהרצף אכן יימשך, שהתופעה בת קיימא, שאין מדובר במקריות גרידא. והנה, גם "עת סיוע" זכה והפך למוחזק ובהקשר זה אנו שבים ומזמינים אתכם לקחת חלק בעשייה חשובה זו וביצירתו של הגיליון הרביעי ולשלוח אלינו מאמרים וסקירות הנוגעים לשדה הפעילות של כתב העת והמתאימים לרוחו.
בימים אלו אנו שוקדים על השלמת מהדורה מיוחדת, שלא מן המניין, של "עת סיוע", שתוקדש כולה לאוכלוסייה רחבה נוספת הנמנית על קהילת המיוצגים באמצעות הסיוע המשפטי. מהדורה זו, שתוקדש לדין השרעי, תאגד בתוכה את המאמרים והסקירות שפורסמו בשלושת גיליונותיו של "עת סיוע", ומאמרים נוספים שנכתבו על ידי מומחים מוסמכים לדין זה. מהדורה מיוחדת זו קמה מתוך ההכרה בחשיבות הדין השרעי, בתרבות המיוחדת ממנה הוא נובע ובמטרה להנגיש את יסודות הדין השרעי לאלה הנדרשים לו, לרבות שופטי בתי המשפט לענייני משפחה וערכאות הערעור וזאת לאור המספר ההולך וגדל של המיוצגים מטעם האגף שהדין השרעי חל עליהם.
אנו שמחים לבשר כי הגיליון השלישי עלה לאוויר בפורמט מחודש ומשופר ונוסף לו מנוע חיפוש ייעודי המאפשר איתור מאמרים וסקירות לפי מילות חיפוש, מדורים, נושאים, כותבים וכיו"ב במהירות וביעילות. כמו-כן אנו מזכירים כי ניתן להירשם לרשימת התפוצה במספר צעדים פשוטים מתוך האתר עצמו.

קריאה מהנה,

 
    עו"ד קארן שוורץ אמיגה
עו"ד שוקי פרידמן
 עו"ד יעל שמחי
           עורכת ראשית
             עורך
  עורכת מדיה
   סגנית הממונה על
מנהל הסיוע המשפטי
ממונה (מזונות חו"ל)
          הסיוע המשפטי
        מחוז צפון
הנהלת הסיוע המשפטי