גליון מספר 3 חורף  תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הידעת ש

|24/11/2013|

החל מחודש אוקטובר 2013 האגף לסיוע משפטי מעניק סיוע משפטי חינם גם לניצולי שואה הפונים לקבלת זכויותיהם כניצולים, וזאת מבלי צורך בבדיקת זכאותם הכלכלית. השירות כולל ייעוץ משפטי ראשוני במשרדי הרשות לזכויות ניצולי שואה שעניינו קבלת זכויות מן הרשות, וכן ייצוג משפטי בהליכים בפני ערכאות משפטיות שעיקרם ערעור או השגה על החלטות הרשות לזכויות ניצולי שואה.