גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

שיקולים אנושיים וחברתיים בקביעת סמכות מקומית והגדרת תניית שיפוט ייחודית

|24/11/2013|

להיבט האנושי והחברתי יש משקל ואין להתעלם ממנו במסגרת בחינת הפעלת הסמכות להעברת תיק וסוגיית הסמכות מקומית. כך קבע בית משפט השלום בתל אביב עת החליט להיעתר לבקשת תושבת קצרין להעברת הדיון בעניינה  לבית משפט השלום בקצרין, תוך שהוא קובע כי אין מקום להטריח ולגרור את המבקשת לבית המשפט בתל אביב בהעדר כל הצדקה עניינית, משפטית, אנושית וחברתית לכך. נדחתה  טענת המשיבה לתניית שיפוט ייחודית ונקבע כי בהעדר קביעה חד משמעית המתבטאת במילות ייחוד לא ניתן להגדיר את התנייה כתנייה ייחודית, וברירה בין שני מקומות שיפוט חלופיים אינה יכולה להביא למסקנה כי מדובר בתניית שיפוט ייחודית.

שופט: עודד מאור
המבקשת, תושבת קצרין, הגישה בקשה להעברת תובענה לפינוי מושכר מבית משפט השלום בתל אביב לבית משפט השלום בקצרין. דירת המגורים נשוא התובענה נמצאת בקצרין, הסכם השכירות נחתם בקצרין והמבקשת – הנתבעת מתגוררת בקצרין.
בהתנגדותה טענה המשיבה כי הוסכם בין הצדדים בהסכם השכירות, כי הסמכות המקומית תהיה לבית המשפט המוסמך בירושלים או תל אביב. המשיבה גרסה כי ניסוח זה מקנה סמכות שיפוט ייחודית לבתי משפט אלו.
הלכה ידועה היא, כי מי שחפץ לעגן בהסכם תניית סמכות שיפוט ייחודית עליו לציין זאת מפורשות  ע"י שימוש במילים כמו " בלבד" או "אך ורק" וכיוצ"ב. בית המשפט בעניינינו  קבע שלא ניתן להסיק זאת מניסוח הסעיף בהסכם השכירות וחידש כי ברירה בין שתי ערים אינה יכולה להוביל למסקנה כי המדובר בסמכות ייחודית.
עוד קבע בית המשפט כי במסגרת החלטה האם להפעיל את הסמכות להעברת מקום הדיון, יש משקל מסוים להיבט האנושי והחברתי ומשמדובר במבקשת שמצבה הכלכלי קשה, אין מקום לעמוד על ניהול הדיון רחוק ממקום מגורי המבקשת.
בית המשפט סיכם את החלטתו בקביעה כי "אין מקום להטריח ולגרור את התובעת לבית המשפט בתל אביב בהעדר כל הצדקה עניינית, משפטית אנושית וחברתית".
ואנו נוסיף כי ניהול תביעה במקום בו יקשה על צד להתנהל, במיוחד כאשר אין איזון כלכלי משמעותי בין הצדדים, יש בו מעין חסימת דרכו מלגשת לערכאות, וקיים סיכוי שנתבעים רבים בנסיבות דומות היו מוותרים על ניהול התיק מבלי שיקבלו את יומם בבית המשפט.
תא"ח (שלום ת"א)  51870-05-13  נ. ס. נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ  (מיום 3.9.13)
תגיות: סמכות מקומית, שיקולים אנושיים וחברתיים, בקשה להעברת תביעה, בקשה להעברת דיון, תום לב, תניית שיפוט, תניית שיפוט ייחודית.