גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת ש....

|24/11/2013|

חשוב לדעת ש....
 
טרם הגשת ערעור ניתן להגיש בקשה לעיכוב ביצוע לערכאה שנתנה את פסק הדין. משהוגש ערעור, בקשה לעיכוב ביצוע תוגש לערכאת הערעור בלבד.  (תקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984)