גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הכרזת חייב - שבקשתו לפשיטת רגל נדחתה - כחייב מוגבל באמצעים

|24/11/2013|

אימתי חייב שבקשתו לפשיטת רגל נדחתה יוכרז כחייב מוגבל באמצעים, אימתי דחיית הבקשה לפשיטת רגל מהווה דווקא בסיס לדחיית הבקשה להכרזה כמוגבל באמצעים, ומהם שיקולי רשם ההוצאה לפועל במקרה כזה. בשאלות אלו דן בית משפט השלום בתל אביב בצמד ערעורים, והחלטותיו השונות בהם, מספקות מענה לשאלות אלו.

שופט: משה סובול.
בשם המערער בתיק 34179-11-12: עוה"ד ניר פוקס ודב גרינבוים, במינוי מטעם הסיוע משפטי -מחוז חיפה
המשיבה בתיק 34179-11-12: עו"ד עמר אליהו
בשם המערער בתיק 18558-01-13: עו"ד זאיד מרואן, במינוי מטעם הסיוע המשפטי – מחוז חיפה
בשם המשיבה בתיק 18558-01-13: עו"ד ליאור שפירא
 
סוגיה זו, של חייב שבקשתו להכרזה עליו כחייב מוגבל באמצעים מוגשת לאחר שבקשה שהגיש לפשיטת רגל נדחתה, נדונה על ידי כב' השופט סובול מבית משפט השלום בתל אביב בשני תיקים בהן ניתנו הכרעות הפוכות, והשוואתן הניגודית מתווה קוים מנחים לאמות המידה להתמודדות עם מציאות כזו:
 
רע"צ 34179-11-12: לאחר שבית המשפט האריך את המועד להגשת בקשת רשות הערעור עד למועד הגשתו בפועל (חודשיים) וקבע כי יש להעדיף את זכות הגישה לערכאות תוך שהוא מציע כי מוטב להגיש את הבקשה להארכת מועד בטרם חלף המועד ולא בדיעבד, קיבל בית המשפט את הערעור וקבע כי לא ניתן לדחות בקשת חייב שבקשתו לפשיטת רגל נדחתה מהטעם כי לא תהיה תועלת לנושים כאשר אין בפני החייב אופציה אחרת מלבד היותו מוגבל באמצעים.
בית המשפט קבע כי התועלת באיחוד תיקים אינה רק לזוכים אלא גם למערכת ההוצאה לפועל שלא תצטרך להפעיל הליכים בעשרות התיקים התלויים ועומדים כנגד החייב.
 
רע"צ 18558-01-13: דחה בית המשפט בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל שדחתה בקשה שניה של חייב להכריזו כחייב מוגבל באמצעים (לאחר שהכרזתו הראשונה בוטלה בשל אי עמידה בצו התשלומים), לאחר שבקשתו לפשיטת רגל נדחתה, גם היא בשל אי עמידה בצו התשלומים. במקרה זה – קבע בית המשפט - כי העדר תום ליבו של החייב בהליך פשיטת הרגל המתבטא באי עמידה בתשלום החודשי, יפה גם בפני רשם ההוצל"פ בדונו בבקשת חייב להכריזו כחייב מוגבל באמצעים, ותומך בדחייתה.
תוצאתן האופרטיבית של שתי החלטות שונה אך השוואתן הניגודית מביאה לכדי תמונה של שיקולים שיש לשקול במצב כזה:
 
במקרה בו בדחיית הבקשה לפשיטת רגל אין בכדי ללמד על רצינות, או אי רצינות כוונותיו של החייב לעמוד בתשלומים שיושתו עליו במסגרת תיק האיחוד לאחר שיוכרז כחייב מוגבל באמצעים – אין בעובדה כי בקשתו לפשיטת רגל נדחתה בכדי להביא למסקנה כי אין טעם באיחוד תיקיו. כזה הוא המצב במקרה בו הבקשה לפשיטת רגל נדחתה בשל חוסר תום לב ביצירת החובות להבדיל ממצב בו הבקשה נדחתה בשל אי עמידה בצו התשלומים. בעוד שבמקרה הראשון אין כדי ללמד או לתמוך בניבוי לפיו אין טעם להיעתר לבקשת החייב להכריזו כמוגבל באמצעים, הרי שמסיבת דחיית בקשתו לפשיטת רגל במקרה השני יש וניתן להסיק כי אכן אין טעם להכריזו כמוגבל באמצעים, שכן כשם שהחייב לא עמד בתשלומיו בתיק פשיטת הרגל – מדוע שינהג אחרת בתיק האיחוד?
 
עוד עולה כי, מקום שאין ללמוד מדחיית הבקשה לפשיטת רגל גזירה שווה להכרזה כמוגבל  באמצעים, אין בנימוק שאין תועלת לנושים בקיומו של תיק האיחוד בכדי להוות שיקול לדחיית הבקשה. בית המשפט מדגיש כי בהסדר ההכרזה:
 
"מביא המחוקק בחשבון מצב בו חייב מצוי במצוקה כלכלית ומבקש לפרוס את כלל חובותיו לתקופה עולה על הקבוע בסעיף, לעיתים לתקופה ארוכה ולעיתים לתקופה ארוכה מאוד, ואין באורך התקופה כדי לשלול מראש את הבקשה להכרזה." (רע"צ 34179-11-12, הדגשה אינה במקור)
 
במקרה כזה, כאשר אין למבקש אופציה אחרת מלבד הכרזתו כמוגבל באמצעים,  התועלת איננה מתבטאת רק בסכום הגביה אלא גם בכך שהן הזוכים והן מערכת ההוצאה לפועל ירכזו את פעולותיהם בתיק מאוחד, חלף עשרות תיק סרק פרטניים.
 
זאת, מדגיש בית המשפט, להבדיל ממצב בו אופציה זו אינה חסומה בפניו, אז עשויה התועלת שבהכרזה להישקל באופן אחר, לאור קיומה של אופציה מועילה יותר, לכלל הגורמים.
 
רע"צ (שלום ת"א) 34179-11-12 דנון נ' גוטווין ציוד הרמה ושינוע בע"מ (פורסם בנבו, 23.12.12).
רע"צ (שלום ת"א) 18558-01-13 גריפאת נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 28.2.13)
 
תגיות: הוצאה לפועל, פשיטת רגל, חייב מוגבל באמצעים, איחוד תיקים, תועלת לנושים, תום לב.
 
*הכותב הינו ראש התחום האזרחי ומרכז המעמד האישי במגזר הערבי