גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

ככל שהחייב עומד בצו התשלומים חייב רשם ההוצאה לפועל להיעתר לבקשת חייב לביטול ההגבלה ללא כל תנאי נוסף

|24/11/2013|

מלשון סעיף 66 ד'(ג) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1976 (להלן: "החוק") לפיו הרשם "יורה על ביטול ההגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים" עולה כי, ככל שהחייב עומד בצו התשלומים, יש לבטל את ההגבלה ללא כל תנאי אחר, ואין לרשם ההוצאה לפועל סמכות להחליט אחרת, ודרישה לתשלום סך של- 3,000 ₪ כתנאי לביטול ההגבלה חרף העמידה בתשלומים, היא בלתי סבירה ובלתי מידתית. כך פסק בית משפט השלום בקרית שמונה עת קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצל"פ בצפת אשר התנתה ביטול ההגבלה לחידוש רישיון נהיגה בתשלום הסך הנ"ל.

שופטת: רבקה אייזנברג
למבקשת: עו"ד סלאח קאסם, במינוי מטעם הסיוע המשפטי-  מחוז צפון
למשיבות: עו"ד רועי נימצוביץ, עו"ד אליהו מלך, עו"ד עמוד סעד  
 
המבקשת הוכרזה כמוגבלת באמצעים, נפתח בעניינה תיק איחוד ונקבע צו תשלומים בסך של- 200 ₪ לחודש.
לאחר ביצוע שני התשלומים ראשונים, הגישה המבקשת בקשה לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה  מכוח סעיף 66ד'(ג) לחוק. רשמת ההוצאה לפועל  קבעה בהחלטתה כי ישולמו הפיגורים בתיק ורק אחר כך תידרש לבקשה זו. הואיל ולמבקשת לא היו פיגורים בתיק כלל וכי היה עליה לשלם שני תשלומים בתיק האיחוד אותם היא שילמה, הגישה המבקשת בקשה נוספת לביטול ההגבלה בה הבהירה כי היא עומדת בצו התשלומים וכי אין לה פיגורים. רשמת ההוצאה לפועל התנתה את ביטול ההגבלה בתשלום סך של- 3,000 ₪ בנימוק כי המבקשת לא שילמה את התשלום האחרון במועד, שכן הוא שולם באיחור של שלושה ימים. על החלטה זו הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור.
בית המשפט קיבל את בקשת המבקשת למתן רשות ערעור, דן בה כבערעור, וקיבל אותו. בית המשפט הבהיר כי על פי סעיף 66 ד' (ג) לחוק: "משחייב עומד בצו התשלומים, יש לבטל את ההגבלה. במקרה שחייב מפסיק לקיים את צו התשלומים ניתן להטיל עליו את ההגבלה מחדש". בבסיס פסק הדין עמדה תכלית ההגבלות של חוק ההוצאה לפועל תוך הסתמכות על דברי ההסבר לסעיף 66 א לחוק: "תכלית חקיקת ההגבלות הייתה ליתן בידי הזוכים כלי קיצוני פחות ממאסר לפועל כנגד חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם. יחד עם זאת, כפי שלא ניתן להפעיל הליך של מאסר כנגד חייב העומד בצו תשלומים, שכן אינו עוד בגדר משתמט, הרי גם אם וככל שחייב עומד בצו תשלומים, יש להורות על ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה שלו ."
פרשנות תכליתית של חוק ההוצאה לפועל וההגבלות על פיו הודגשו ביתר שאת, בפסק דין חשוב זה, כאשר נקבע כי בנוסף ללשון סעיף 66 לחוק ההוצאה לפועל המפורשת דיה, על רשמי ההוצאה לפועל לנהוג מכוח פרשנות תכליתית בעניין הטלת הגבלות וביטולן וכי משמעות הטלת הגבלות הינה לתמרץ את החייב לפרוע את חובו. יחד עם זאת משהוטל צו תשלומים המשקף את יכולת החייב אשר עומד בצו התשלומים יש לבטל את ההגבלה.
בית המשפט קבע, כי בנסיבות הנ"ל לא היה מקום להתנות את ההגבלה בתשלום סכום כה נכבד, וכי ההחלטה אינה סבירה ואינה מידתית ואף הביע תמיהה על כך שמחד קבעה הרשמת שהמבקשת אינה יכולה לשלם יותר מ- 200 ₪ לחודש, וזמן קצר לאחר מכן ראתה לנכון לדרוש ממנה לשלם סך של- 3,000 ₪ בתשלום אחד כתנאי להסרת ההגבלה.
בית המשפט לא התייחס לשאלה מתי ניתן להכיר בחייב כחייב העומד בצו התשלומים. האם איחור של שלושה ימים יעמוד לרועץ לחייב וניתן יהיה לקבוע כי אינו עומד בצו התשלומים (כמו גם האם ביצוע תשלום אחד מהווה קיום הוראות של צו תשלומים, וכו'). עניין זה לא נידון בהעדר התייחסותן של המשיבות לטענת המבקשת כי עמדה בצו התשלומים.
דומה כי פרשנות תכליתית מחייבת לנקוט בגישה מקלה בשל תכליתן של ההגבלות כתמריץ ולא כעונש, כמו כן בשל היכולת להטילן מחדש היה והחייב לא יעמוד בצו התשלומים.
 
רע"צ (קרית שמונה) 56300-04-13 חוסיין נ' ישראכרט בע"מ ודיינרס קלוב ישראל בע"מ ובנק ערבי ישראלי (מיום 23.6.13)
 
תגיות: הגבלות, סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל, ביטול הגבלות, הגבלת רישיון נהיגה, פרשנות פרשנות תכליתית, תכלית ההגבלות, צו תשלומים