גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

רשם הוצאה לפועל אינו מוסמך להציב תנאים לעצם הדיון וחייב לדון בכל בקשה המוגשת לו לגופה ולהכריע בה

|24/11/2013|

רשם הוצאה לפועל אינו מוסמך לקבוע תנאי סף שאינם קיימים במפורש בהוראות החוק, כתנאי מוקדם לדיון בבקשות המוגשות לו. חובתו לדון ולהכריע לגופה, בצורה מנומקת בכל בקשה, כך הבהיר בית משפט השלום בקריות עת קיבל ערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל שבקשת חייב להכריז עליו כמוגבל באמצעים, תידון רק לאחר שישלם סכום מסוים על חשבון פיגוריו בתיק איחוד קודם שפוזר.

שופט: דאוד מאזן
למבקש: עו"ד מחמוד שחברי, במינוי מטעם הסיוע המשפטי-  מחוז צפון
למשיבים: לא צוין  
 
רשמת הוצאה לפועל קבעה כי בקשתו של חייב שתיק איחוד קודם שהיה לו פוזר עקב אי עמידתו בצו תשלומים, להכרזתו שנית כחייב מוגבל באמצעים תידון רק אם הוא ישלם סכום מסוים על חשבון פיגוריו. בדונו בערעור על  החלטה זו, הבהיר השופט דאוד מאזן מבית משפט השלום בקריות, מספר הבהרות חשובות הנוגעות לחובתו ומסגרת סמכותו של רשם הוצאה לפועל (להלן: "הרשם") עת מובאת בפניו בקשה כלשהי.
בית המשפט קיבל את בקשת המבקש למתן רשות ערעור, דן בה כבערעור, וקיבל אותה, תוך שהוא קובע שלש קביעות חשובות: א. בפן החיובי - חובתו של רשם לדון בבקשות המוגשות לו, ולהכריע בהן לגופן. בפן השלילי – רשם אינו מוסמך להתנות תנאי (שאינו מנוי בחוק – כגון תשלום אגרה) לדיון בבקשה. החלטה מעין ההחלטה המתוארת אינה החלטה בבקשה אלא הצבת תנאי – ולפיכך מחוסרת סמכות ודינה להתבטל ב. החלטה המתנה דיון בתנאי מוקדם פוגעת בזכות הגישה לערכאות המשפטיות, זכות אשר עוגנה בפסיקה כזכות יסוד   ג. חובה על הרשם לנמק את החלטותיו בהנמקה סבירה.
יצוין כי להחלטה דומה אך מהנמקה שונה לחלוטין הגיע בית משפט השלום בתל אביב. שם ההנמקה הייתה כי החלטה מעין זו נגועה בכשל אינהרנטי של קביעה הקודמת לבירור ולפיכך דינה להתבטל. במקרה זה בית המשפט ראה את התנאי כהחלטה – שלא כדרך שראה זאת בית המשפט דנן. (רע"צ (שלום תל אביב)  29500-11-09 בן חמו נ' מירס תקשורת בע"מ (לא פורסם, 11.1.10)).[1]
רע"צ (שלום קריות) 9364-01-13 חביבאללה נ' בנק מרקנתיל ואח' (מיום 12.2.13)
תגיות: הוצאה לפועל, התניה, פיקדון, תשלום ראשוני, רשם הוצאה לפועל, חייב מוגבל באמצעים
[1] לסקירת החלטה זו, ולהרחבה בנושא זה, ראו שוקי פרידמן "התגבשותה של הלכה: צמצום היכולת לקביעת תשלום ראשוני כתנאי לדיון בבקשת חייב או לכניסת ההחלטה בבקשתו לתוקף" עת סיוע גיליון 1, קיץ תשע"א. www.justice.gov.il/MOJHeb/SiuaMishpati/newsLetter/HotzaaLapoal/hatnayahledeyune.htm