גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת ש

|24/11/2013|

חשוב לדעת ש...
 
  1. לא ניתן להגיש בקשה להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים בתיק הוצאה לפועל שמתנהל במסלול מקוצר (על פי סעיף 20ג לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
  2. עד לאמצע חודש מאי שנת 2015, לכל המוקדם, ניתן לקבל בלשכות ההוצאה לפועל העתק מכל מסמך סרוק לרבות החלטות בתיק ההוצאה לפועל (להבדיל משאילתות, כגון רשימות תיקים ותדפיסי תיקים) ללא תשלום. זאת על פי פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בתצ (מינהלי) 17846/10/10 ציון קישון, מיכאל ריינר נגד רשות האכיפה והגביה-ההוצאה לפועל (פורסם בדינים ועוד, 2.4.2013).[1]

[1] http://www.dinimveod.co.il/Document.aspx?docId=4184146&tabId=briefTab. אמנם בפסק הדין נקבע כי ניתן לקבל בלשכות ההוצאה לפועל העתק של עד 29 עמודים בלבד בפנייה אחת ללא תשלום, ולשם קבלת עמודים נוספים יש לשלם סכום סביר, כפי שייקבע בתוספת לתקנות או לחלופין לשוב ולעמוד בתור ואז לקבל עד 29 עמודים נוספים ללא תשלום, וחוזר חלילה – אולם מאחר ולא נקבע סכום כזה בתוספת לתקנות (והסכום הקבוע בסך 3 ₪ לעמוד נפסל) - לא ניתן לגבות כל תשלום, עבור כל מספר עמודים שהוא, גם ממי שבחר שלא לחזור לראשית התור.