גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חובת אישה להתגורר בבית בעלה כתנאי לחיובו במזונות אינה מוחלטת

|24/11/2013|

זכותה של אישה מוסלמית למזונות מבעלה, מותנית על פי הדין השרעי בקיום חובתה לגור עם בעלה בבית מגוריו. אולם, חובתה זו אינה מוחלטת, ובנסיבות מוצדקות יכולה אישה שלא להתגורר בבית בעלה, וזאת מבלי לאבד את זכותה למזונות. כך פסק לאחרונה בית הדין השרעי לערעורים אשר קבע כי אישה עובדת אינה חייבת לעזוב את עבודתה ולעבור עם בעלה למקום מגורים מרוחק בו תתקשה למצוא עבודה, כתנאי לחיובו במזונותיה.

הקאדי: דאווד זיני
 
נסיבות המקרה
המערערת התגוררה עם בעלה שנים רבות במרכז הארץ שם גם עבדה כעובדת הוראה במשרד החינוך. לאחר שנים ובמהלך חד צדדי עבר בעלה להתגורר בישוב הולדתו בו מתגוררים הוריו, בצפון הארץ. האישה סירבה למעבר, בשל כך שהמעבר לצפון יגרום לאיבוד מקום עבודתה, ונשארה להתגורר במרכז. בעלה אשר עבר כאמור לצפון סירב לשאת במזונותיה בשל סירובה להתגורר עמו, והיא הגישה תביעת מזונות.
 
פסיקת בית הדין קמא
בית הדין השרעי בטייבה קבע כי לאישה חובה שרעית – הקבועה גם בסעיף 71 לחוק זכויות המשפחה העותומני - לגור עם בעלה, וחובה זו גוברת על רצונה להמשיך בעבודתה. מאחר והוכח שהיא העדיפה את מקום עבודתה על פני חובה זו כלפי בעלה – הוא אינו מחויב במזונותיה.
 
פסיקת בית הדין השרעי לערעורים
דעת הרוב, אותה ניסח הקאדי דאווד זיני, אליו הצטרף נשיא בית הדין השרעי לערעורים הקאדי אחמד נאטור, הייתה שונה. בית הדין קבע עובדתית כי עבודת האישה במשרד החינוך אינה מאפשרת לה לעבור לצפון, מאחר ועל מעבר כזה לעמוד בתנאים הקבועים בנהלים של משרד החינוך, המקשים מאוד על אפשרות זו.
במישור המשפטי קבע בית הדין מספר קביעות חשובות בעניין חובת המגורים עם הבעל, חובתו לשלם מזונות והיחס ביניהן:
 
  1. חובתה של אישה לגור יחד עם בעלה, לרבות לעבור לגור עמו - אינה חלוטה.
  2. יש לבדוק, בכל מקרה לגופו, האם דרישה מצד הבעל לגור או לעבור לגור עמו, מהווה שימוש לרעה בזכות או מלווה בכוונה רעה מצדו. אל לו לבעל להשתמש בזכות המוקנית לו שאשתו תגור עמו, באופן שיגרום לנזק לאישה.
  3. בנסיבות המקרה אין לראות בכך שהאישה עומדת על המשך עבודתה העדפה של העבודה על חובת המגורים עם בעלה.
  4.  דווקא דרישת הבעל להעתקת מקום המגורים תוך הפסקת עבודתה במשרד החינוך מהווה שימוש לרעה בזכות מצדו.
 
חשיבות פסק דין זה הנה בשני מישורים, האחד – הקביעה העקרונית בדבר היותן של הזכויות והחובות יחסיות ולא חלוטות, והשנייה -  שיש לשקול את המצב העובדתי ולא לפרש את הוראות הדין השרעי פרשנות מצמצמת.
 
ערעור שרעי 316/2010 פלונית נ' פלוני, מיום 23.5.2011 (פורסם באתר בתי הדין השרעיים, משרד המשפטים).
 
*הכותב הינו ראש התחום האזרחי ומרכז המעמד האישי במגזר הערבי
 
תגיות: דין שרעי, מזונות אישה