גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חיוב מזונות - ממועד הגשת תביעה לבית הדין הדתי הדרוזי, חרף מחיקתה מחוסר סמכות

|24/11/2013|

למעט בענייני נישואין וגירושין, סמכותו של בית הדין הדתי הדרוזי לדון מותנית בהסכמת שני הצדדים. המועד הקובע לחיוב הבעל במזונות אשתו הוא המועד בו הגישה האישה את תביעת המזונות לבית הדין הדתי הדרוזי, אף אם בסופו של דבר התביעה נמחקה בהעדר הסכמת הצד השני והוגשה לבית המשפט לענייני משפחה.

שופטת: שלי אייזנברג
לתובעת: עו"ד באסם כמאל, במינוי מטעם הסיוע משפטי – מחוז חיפה
למשיב: עו"ד איימן פרו
 
על פי סעיפים 4 ו- 5 לחוק בתי הדין הדרוזיים, תשכ"ג – 1962, לבית הדין הדרוזי סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין, ואילו בכל יתר העניינים, לרבות מזונות אישה, סמכותו מותנית בהסכמת שני הצדדים.
 
מה דינה של אישה מהעדה הדרוזית שתביעה למזונותיה שהוגשה לבית הדין הדתי נמחקה בהעדר הסכמה מצד הבעל, והוגשה לבית המשפט לענייני משפחה? מאימתי יחול חיובו של הבעל במזונות?
 
בית המשפט לענייני משפחה בחיפה קבע כי במקרה שכזה החיוב במזונות יחול מיום הגשת התביעה לבית הדין הדתי הדרוזי, חרף העובדה כי בדיעבד לא רכש בית הדין סמכות והתביעה נמחקה.
בית המשפט השתית את קביעתו על סעיף 30 לחוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בישראל לפיו המועד הקובע לחיוב במזונות אישה הוא יום הגשת תביעת המזונות לבית הדין.
בית המשפט קבע כי אין במחיקת התביעה בשל העדר הסכמתו של הנתבע, כדי לשלול את זכאותה המהותית של האישה למזונות מיום הגשת ההליך בבית הדין הדתי בהתאם לסעיף 30 הנ"ל.
 
תמ"ש (משפחה חיפה) 32397-05-11 פלונית נ' פלוני (23.5.13).
 
תגיות: דין דרוזי, סמכות, מזונות אישה, מועד חיוב במזונות