גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: גלית חמו

ההכרה בפגיעה ככזו שארעה "עקב" העבודה תיבחן מנקודת מבטו של העובד

|07/11/2013|

​פציעתה של מבוטחת במהלך ניסיון שוד שנעשה בהעדר כל זיקה לעבודתה, מחוץ לעבודתה, ושלא בשעות עבודתה, הוכרה כפגיעה בעבודה. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי את מבחן הקשר הסיבתי הקושר בין הפגיעה לעבודה, כאשר זו לא ארעה תוך כדי העבודה, יש לבחון מנקודת מבטו של העובד ועליו הנטל להוכיח כי הפגיעה ארעה עקב העבודה. עוד הזכיר בית הדין כי מבחן "העקב" אוצר בתוכו גם את מבחן "התוך כדי".

שופטים: יגאל פליטמן, רונית רוזנפלד, אילן איטח
למערערת: עו"ד מרום ניצן
למשיב: המוסד לביטוח לאומי – הלשכה המשפטית
 
פציעתה של עובדת בעקבות מאבקה בשודד שניסה לחטוף ממנה באלימות את תיק היד שבו אחזה, הוכרה כפגיעה בעבודה משהוכח כי התנגדותה לתקיפה נעשתה בשל רצונה לשמור על מפתחות המשרד ועל הטלפון הנייד בו אוחסנו סיסמאות המאפשרות גישה לכל מאגרי המידע של החברה בה היא עבדה, אף שהשודד לא עשה את מעשהו במטרה להשיג דברים אלו.
התקיפה האמורה אירעה לאחר סיום עבודתה, בריחוק רב ממקום העבודה ואף ללא כל קשר למהלך ביצוע עבודה כלשהו.
 
חרף העובדה שהאירוע לא נגרם בשל העבודה, ראה בית הדין הארצי לעבודה להכיר בפגיעה זו כפגיעה שנגרמה "עקב" העבודה, כאמור להלן:
 
סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) - התשנ"ה 1995 (להלן: "החוק") קובע כי תאונת עבודה תוכר ככזו, רק אם ארעה "תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו".  קרי מבחן משולב של זמן וסיבה.
בהתאם לחזקה הקבועה בסעיף 83 לחוק ככל שהתאונה אירעה לעובד תוך כדי עבודה אזי קיימת לגביה החזקה שהיא אירעה גם עקב העבודה אם לא הוכח אחרת.  מאידך, ניתן להכיר בתאונת עבודה גם מקום בו האירוע קרה שלא בזמן העבודה ושלא במקום העבודה, כאשר על העובד הנטל להוכיח במקרה כזה כי הפגיעה נגרמה עקב העבודה על מנת שתוכר כתאונת עבודה. כלומר, מבחן ה"עקב" (הסיבה) אוצר בתוכו גם את מבחן ה"תוך כדי" (הזמן). 
 
במקרה דנן - חידש בית הדין הארצי - כי מבחן העקב ייבחן מנקודת מבטו של העובד. משהוכח  שהתנגדותה של העובדת לשוד באה בשל כוונתה לשמור על מערכות המחשב ואבטחת המידע עליהן היא הייתה אחראית מתוקף תפקידה, התקיים קשר סיבתי בין החבלה לעבודתה ולפיכך רואים בה כמי שנפגעה "עקב" העבודה וממילא "תוך כדי" העבודה, והסיבה שבגינה השודד ביצע את השוד אינה מעלה ואינה מורידה.
 
בנוסף, בית הדין הארצי העיר כי על המוסד לביטוח לאומי לגלות גמישות ולבחון את מהותן של פגיעות ולא רק את המבחנים הטכניים שאינם ממצים עוד הגדרת "עקב" העבודה: 
 
"על המוסד לביטוח לאומי להיות ער לכך שנוכח תמורות העיתים, העבודה יכולה להתבצע מחוץ למקום העבודה ואפילו בבית מול המחשב בשעת לילה מאוחרת."
 
עב"ל 9341-06-11 הלה לילי נ' המוסד לביטוח לאומי מיום 9.5.13
 ראה ההפניה בפסק הדין אל לא/0-32 המוסד – סוויסה (כך בפסק הדין) שם נקבע כי ככל שפגיעה מוכרת כ"עקב העבודה", היא מגלמת בתוכה ממילא את דרישת "תוך כדי" עבודה.