גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת ... על תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי

|24/11/2013|

​​1) המוסד לביטוח לאומי מממן הסעת יולדת באמבולנס גם אם הלידה התרחשה בבית החולים תוך 3 ימים מיום ההסעה.


2) המוסד לביטוח לאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות חד-הוריות ומשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, המקבלות קצבת קיום דוגמת הבטחת הכנסה.


3) משפחות אומנה זכאיות לתשלום דמי לידה במידה וקיבלו לביתם ילד עד גיל 10 למטרת אומנה לתקופה העולה על שישה חודשים.