גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

דבר עורכות מדור העבודה

|24/11/2013|

במסגרת המדור הנוכחי בחרנו לתת מקום מרכזי לראיון מקיף עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס – סטיב אדלר – דמות מפתח בעולם יחסי העבודה בישראל שפסיקותיו ימשיכו ללוות ולהנחות את משפט העבודה עוד שנים ארוכות. במסגרת הראיון חושף אדלר את עמדותיו בסוגיות הבוערות בשוק העבודה, לרבות סוגיית מעמדו של בית הדין לעבודה, התארגנויות עובדים, מאבקי הוועדים החזקים, גיל הפרישה, מצבם של העובדים החלשים במשק ועובדי הקבלן, ועוד.

בנוסף, מובא מאמרה של עו"ד רבקה מקובר, מנהלת אגף ההסדרה במשרד הכלכלה, הסוקר את שיקול הדעת שמפעילה הממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה בבואה ליתן החלטות אם להתיר פיטורי עובדות בהיריון, וזאת בצל הביקורת השיפוטית שמפעילים בתי הדין לעבודה על החלטות הממונה. מאמר זה מבהיר, מסווג ומרכז לראשונה את אמות המידה שמפעילה הממונה עת היא שוקלת את הבקשות המגיעות לפתחה על סוגיהן השונים.
את חלק הארי של סקירות הפסיקה בחרנו למקד בפסיקה העוסקת בסוגיות ההפליה בדיני העבודה. בשנים האחרונות מסתמנת עליה משמעותית במספר פסקי הדין של בתי הדין לעבודה העוסקים בתחום החשוב של אפליה בעבודה, הן בשלב הקבלה לעבודה והן בשלב סיום יחסי העבודה. פסקי דין אלו של בתי הדין מסמנים אבני דרך במאבק למיגור תופעת האפליה במקומות עבודה, קובעים כללים מנחים לעיסוק בסוגיה זו, מחדשים ומניחים את אבני היסוד של זיהוי והגדרת תופעות אפליה, מתמודדים עם נשוא קשיי ההוכחה ונטל הראיה, וקובעים את הרף לגובה הפיצוי שיש לפסוק לאדם שהופלה על ידי מעסיק.
יש לקוות כי מגמה זו תמשיך להתפתח ואנו מודות לעורכות הדין מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה על שיתוף הפעולה היומיומי למען אוכלוסיות מופלות, וכן על כתיבתן למדור יחד עם עורכי הדין מהאגף לסיוע משפטי.