גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הסדר פשרה: מכוני המיון יאפשרו לנבחן לעיין בתוצאות הנבחנים מבלי לחשוף את דרישות המעסיק

|24/11/2013|

בגיליון 2 של כתב העת "עת סיוע" הובאו ההנחיות החדשות של משרד המשפטים (רשם מאגרי המידע ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע) שפורסמו ביום 28.2.2012 בדבר "תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני המיון".[1] הנחיות אלה הסדירו לראשונה את משולש היחסים שבין מכוני המיון – המעבידים – והמועמדים לעבודה, תוך חיוב המכונים לאפשר לכל מועמד לעבודה שעבר מבחני מיון והתאמה לקבל את חוות הדעת כפי שנמסרה למעביד. זאת, הואיל והמידע הנצבר במכון הוא "מאגר" כמשמעות המונח בחוק הגנת הפרטיות, ועל המכון לנהוג במידע בהתאם. כפי שצוין עוד, ביום 2.4.2012 הוגשה עתירה מנהלית בשם מכוני ההשמה כנגד ההנחיות[2] במסגרתה עתרו מכוני ההשמה להכריז על פסלות ההנחיה, או לחילופין בטלותן היחסית של הוראות ההנחיה העוסקות בזכות של מועמדים לעיין בחוות הדעת של המכונים.
 
הדיון בעתירה הסתיים מבלי שבית המשפט הכריע בטענות המכונים לגופם, שכן הצדדים הגיעו לפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין.[3] על פי הסדר הפשרה, התחייבו המכונים לאפשר לנבחנים לעיין בחוות הדעת שהועברה למעסיק, לרבות כל הממצאים, המסקנות וההערכות של המכון על תכונות האופי של הנבחן וכישוריו. יחד עם זאת, המכונים יוכלו להשמיט מחוות הדעת שיציגו לנבחן הערכות לגבי מידת ההתאמה הפרטנית של העובד למשרה אליה נבחן הכוללים את שם המעסיק, מאפיינים ספציפיים של המשרה ורשימת התכונות הנדרשות לתפקיד וניתוח של מידת התאמתן של תכונותיו ומאפייניו האישיים של הנבחן לדרישות המשרה. זכות העיון כוללת את האפשרות להעתיק את חוות הדעת, והיא תמומש במקום בו נערכה הבחינה ובשעות העבודה המקובלות במשק.


[1]     "פורסמו הנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים בנושא פעילות מכוני השמה ומיון בקבלה לעבודה", עת סיוע, גיליון 2, פורסם בכתובת:
[2]     עת"מ 4749-04-12 אדם מילא בע"מ ואח' נ' רשם מאגרי המידע.
[3]     עת"מ 4749-04-12, עת"מ 38127-04-12 אדם מילא ואחר נ' רשם מאגרי המידע (לא פורסם, 22.4.2013).