דו"ח פעילות שנתי - 2016

 
המסמך הנוכחי מרכז דגשים מרכזיים בעשייה של מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי במהלך שנת 2016.