ניצולי שואה

 
הסיוע המשפטי מעניק שירות לניצולי שואה בייעוץ ובייצוג בקבלת זכויותיהם המשפטיות, ללא עלות (ללא תשלום עבור שירותי עורך הדין וללא תשלום אגרת פתיחת תיק בסיוע) וללא מבחני הכנסה ורכוש.

מטרת הסיוע להקל על ניצולי השואה והלוחמים לקבל את מלוא זכויותיהם המשפטיות בהכרה, לקבלת  קצבאות חודשיות, מענקים והטבות להם הם זכאים מכוח הדין.
 • הסיוע המשפטי מוענק לניצולי שואה בייעוץ ובייצוג בנושאים הבאים:
 1. ​מיצוי זכויותיהם כניצולי שואה ולוחמים מול הרשות לזכויות ניצולי השואה ורשויות וארגונים אחרים בהתאם לתיקון מס' 11 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972.
 2. הגנה ותביעות להשבת שכר טרחה- בהליכים בהוצאה לפועל ובבתי משפט בענייני שכר טרחה מול הגורמים שטיפלו בבקשותיהם לקבלת זכויות כניצולים, בהתאם לתיקון מס' 13, 15, 16 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972. 

 • תחומי הטיפול בהם ניתן שירות משפטי:
ניצולי שואה: 
 1. הכרה בניצולי שואה- סיוע בהליכי ההכרה כניצולי שואה לפיחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 וחוק ההטבות לניצולי שואה, תשס"ז-20, ובהתאם להחלטות מנהליות שמתעדכנות מעת לעת (ראה קישור למטה).
 2. סיוע נלווה- לדוגמא סיוע בתביעות לתיקון גיל לשם הכרה כניצול שואה במקרים המתאימים.
 3. הכרה במחלות- סיוע בהליכי ההכרה בנכויות ובמחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפת הנאצים. מחלות שהוכרו ע"י ועדת שני ואף סיוע בהכרה במחלות שלא הוכרו בוועדת שני (ראה פסקי דין למטה). 
 4. מימון תרופות ואביזרים רפואיים (מחלות שהוכרו)- השתתפות במימון תרופות שאינן בסל ובאביזרים רפואיים כגון טיפולים רפואיים, משקפיים, מכשירי שמיעה ועוד.
 5. תגמול שארים לכל החיים- סיוע בהליכים לקבלת תגמול שארים לכל החיים. בן או בת זוג של ניצול שואה, שקיבל קצבה והלך לעולמו, עשוי להיות זכאי לתגמול לפי הכנסה לכל ימי חייו.
 6. הגדלת המענק- תגמול נוסף, המותנה בהכנסות ולפי אחוזי הנכות. ניצול שואה שאינו מסוגל להשתכר למחייתו עשוי לקבל "תגמול לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה" במקום התגמול הרגיל, בכפוף למבחן הכנסות. 
 7. תביעות להשבת שכר טרחה והגנה מפני דרישות לשכר טרחה- בשנת 2014 ובשנת 2016 נחקקו תיקוני חקיקה בנושא שיעור שכר טרחה והשבתו רטרואקטיבית. הייעוץ כולל בדיקה האם השכר שנדרש או נגבה הוא על פי דין (ראה פסקי דין למטה).

לוחמים בנאצים:
 1. הכרה בלוחמים בנאצים- הכרה בלוחמים בנאצים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 לוחמים ששירתו באחד מצבאות בנות הברית או ביחידות פרטיזנים במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית.
 2. הכרה במחלות- הכרה בנכויות ובמחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לשירות הצבאי כולל  מצב נפשי.
 3. מימון תרופות ואביזרים רפואיים (מחלות שהוכרו)- השתתפות במימון תרופות שאינן בסל ובאביזרים רפואיים כגון טיפולים רפואיים, משקפיים, מכשירי שמיעה  ועוד.
 4. תגמול שארים לכל החיים- סיוע בהליכים לקבלת תגמול שארים לכל החיים. בן או בת זוג של ניצול שואה, שקיבל קצבה והלך לעולמו, עשוי להיות זכאי לתגמול לפי הכנסה לכל ימי חייו. 
 5. הגדלת המענק- תגמול נוסף, המותנה בהכנסות ולפי אחוזי הנכות. ניצול שואה שאינו מסוגל להשתכר למחייתו עשוי לקבל "תגמול לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה" במקום התגמול הרגיל, בכפוף למבחן הכנסות. 

** ניתן לקבל הכרה הן כניצול שואה והן כנכה מלחמה עם כל הזכויות הנלוות מכך.

 • סיוע המשפטי ניתן במספר מישורים עיקריים:
 1. ייעוץ משפטי ראשוני- מוענק סיוע בבירור זכויות באשר לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה אחרת שיכול ניצול שואה לקבל מכל מקור בשל מאורעות השואה. בנוסף, קבלת זכויות על פי דין, הפנייה לגורמים רלוונטיים, בדיקת שיעור שכר הטרחה לעורכי דין ולגורמים מטפלים (האם עומד בתנאי הדין) ועוד. 
 2. ייעוץ משפטי- הכנת תביעות ובקשות לרשות לזכויות ניצולי שואה בנוגע לזכויותיהם המשפטיות כניצולי שואה.
 3. סיוע בביסוס הראיות בהליך הייצוג- הסיוע המשפטי מסייע לניצולים בהשגת מסמכים רפואיים מקופת החולים, מהצבא, מבתי חולים ועוד. בנוסף, במידת הצורך, השתתפות במימון חוות דעת רפואיות והיסטוריות (השתתפות של עד 2000 ₪ + מע"מ).
 4. הכוונה מקצועית, הכנה והגשת מסמכים משפטיים- זיהוי הגורם האחראי למתן ההטבות, סיוע בהכנת והגשת תביעה להכרה בזכויות, בקשה להכרה במחלה, בקשה להחמרה במחלה, ערעור על ועדה רפואית, בקשה לקבלת הכנסה מוגדלת ועוד.
 5. ייצוג משפטי של ניצולי השואה על ידי עורכי דין- ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים זכאים לפנות לסיוע המשפטי לקבלת ייצוג משפטי בהליכים משפטיים. הייצוג ניתן בחינם וללא בדיקת זכאות כלכלית והוא יוענק רק אם יימצא  שיש סיכוי משפטי להליך. הייצוג המשפטי ניתן ע"י עורכי דין מקצועיים המתמחים בתחום. 

הייצוג ניתן בהליכים הבאים:
 1. ​​​​​ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה בהליכים המתקיימים בוועדת ערערים, בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון.
 2. הגנה מפני תביעה לתשלום שכר טרחה בהליכים בהוצאה לפועל ובבתי משפט (השלום, המחוזי והעליון).
 3. תביעות להשבת שכר טרחה במקרים הבאים:
 • החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה העולה על הסכום שנקבע 
בתיקונים מס' 20  21  22 חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ד-1954 לגבי החלטות מנהליות ולגבי קבלת קצבה או תשלום לפי החוק הגרמני (ZRBG) בעניין תשלום קצבאות לעובדי גטאות.
 • ​החזרת סכום שנקבע כשכר טרחה בעילה של ניתוק הקשר בין הגשת התביעה ובין קבלת ההחלטה המנהלית האמורה לעיל.
 • החזרת סכום שנקבע כשכר טרחה בעילה של טעות, הטעיה, כפיה ועושק בהתאם לאמור לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

 • מה עליי לעשות על מנת לקבל סיוע משפטי:
 1. ​פנייה טלפונית למוקד הסיוע המשפטי- ניצול/ת השואה או לוחם/ת שנלחם/ה במלחמת העולם השנייה מוזמן/ת לפנות טלפונית למוקד הסיוע המשפטי ולתת את הפרטים הבאים: שם, מס' ת.ז., מס' טלפון להתקשרות (כולל בני משפחה או גורם אחר), סיבת הפנייה. 
 2. פקידה מהמחוז המתאים יוצרת קשר עם הפונה ומבררת לעומק את בקשתו/ה. בהתאם לסוג הבקשה, תנחה אותו/ה אילו מסמכים עליו/ה להכין. 
ייתכנו שתי דרכי פעולה: 
 1. ייצוג- מקרים בהם מתבקש סיוע בהליכים בבית משפט. במקרה זה, תקבע הפקידה לפונה, בהתאם להעדפתו/ה האישית, ראיון טלפוני או פגישה עם עורך דין שיבדוק את הסיכוי המשפטי.
 2. ייעוץ ראשוני- מקרים בהם מתבקש הכרה בזכויות למיניהן ימונה עורך דין אשר יתאם פגישה לבדיקת הבקשה.  

 • הנגשה:
הסיוע המשפטי פועל על מנת להקל ככל הניתן על ניצולי השואה:
 1. ​פגישות או ראיונות טלפוניים עם עורכי הדין.
 2. ביקורי בית בביתו של הניצול במקרים הנדרשים.
 3. פריסת מחוזות: תל אביב, מרכז (לוד), חיפה, צפון (נצרת), ירושלים (אילת, אשדוד) באר שבע והדרום.
 
מוקד הסיוע המשפטי:
טל': 076-5300899 (שלוחה 4)
שעות פעילות המוקד הטלפוני: 08:00-16:00
קבלת קהל: בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 08:30-12:30
ביום ג' גם בין השעות 15:00-17:00
ביום רביעי לא מתקיימות קבלת קהל

קישורים נוספים: