כשרות משפטית

 
ייצוג משפטי בתחום הכשרות המשפטית באמצעות האגף לסיוע משפטי

  • על אף חקיקה מתקדמת בתחום של זכויות אדם, ולמרות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שמלאו לו כבר למעלה מעשרים שנים, עדיין עלולים אנשים - בעיקר זקנים או עם מוגבלויות - למצוא עצמם ללא חירותם וללא כבודם. הליך מהיר יחסית בבית המשפט, לרוב ללא נוכחות האדם, וללא ייצוג משפטי, מאפשרים קבלת החלטה בעניינו של האדם בלעדיו, מתירים את הגבלת כשרותו המשפטית, ומובילים, כמעט כבשגרה, למינוי אפוטרופוס לניהול ענייניו, לרוב באופן גורף וכוללני, ללא הגבלת זמן. ​​
  • האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מעניק ייצוג משפטי בסוגיות מגוונות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962. ייעוץ וייצוג משפטי באמצעות עורכי דין מטעם האגף ניתנים לאדם בהליכים המשפטיים שננקטו להגבלת כשרותו המשפטית ולמינוי אפוטרופוס עבורו; בהליכים משפטיים תחת אפוטרופסות הנוגעים ואשר אינם נוגעים לשאלת האפוטרופסות (לדוגמה - בענייני דיור, חובות, מעמד אישי, וכיוצ"ב); ובהליכים לביטול הגבלת הכשרות ולביטול מינוי האפוטרופוס, ולהתאמת מנגנונים חלופיים ומידתיים יותר, לפי העניין, כמו "קבלת החלטות נתמכת", ועוד.
  • אל האגף יכולים לפנות האנשים שכשרותם המשפטית נדונה, וכן קרובים, בעלי עניין ואפוטרופוסים. הזכאות לייעוץ ולייצוג תבחן לפי הנהלים הקבועים לעניין זה.
  • אין תחליף לזכות היסודית להשתתפות של האדם בהליך המשפטי בעניינו, שמשמעותה להיות חלק בלתי נפרד ומוביל בעיצוב גורלו. באמצעות ייעוץ וייצוג משפטי מונגשים ומותאמים לאדם, ניתן לפעול יחד עמו למיצוי, למימוש ולשמירת זכויותיו בהליך בעניין כשרותו המשפטית, לפי רצונו, העדפותיו והשקפת עולמו. ואמנם, האגף לסיוע משפטי חרת על דגלו בעת הזו קידום של ייצוג רחב ומותאם לאנשים בהליכים לפי חוק הכשרות המשפטית. האגף פועל במישורים שונים להנגשת השירות המשפטי בתחום זה באמצעות מערך עורכי דין שהוכשר לשם כך ובפריסה ארצית בכל המחוזות. פעילות מתקיימת גם במישורים נוספים שמטרתם קידום הזכויות בתחום, ובהם בתחום הרגולציה ותיקון החוק, בשיתופי פעולה רחבים עם משרדי ממשלה ועם ארגונים חברתיים ובכתיבה אקדמית.
  • מציאות החיים, כמו גם מחקרים בתחום, מלמדים על הדינאמיות הרבה של היכולות, ועל המורכבות והעושר של המסוגלויות של כל אדם, והאפשרויות שבצדן. קשת המסוגלויות והעושר של נסיבות החיים מהווים בסיס איתן לבירור משפטי מהותי ולהתאמת מנגנונים משפטיים מידתיים של תמיכה ושל סיוע, ככל שנחוץ, תוך ייצוג האדם שיפעל לקיום רצונו ולקביעת גורלו. האגף מפעיל מערך לייצוג מותאם, שיאפשר השתתפות של האדם בהליך בעניינו מתוך מטרה ליצירה משפטית של מענה מידתי וראוי, שישים סוף לפרקטיקה של הליך משפטי של כשרות משפטית המתקיים זה עשרות שנים ללא האדם שעניינו נדון. 
  • ד"ר עו"ד מיטל סגל-רייך. ממונה ארצית לתחום ייצוג זקנים ולתחום ייצוג בגירים בהליכים לפי חוק הכשרות המשפטית
    הנהלת האגף לסיוע משפטי – משרד המשפטים.

 

לצפייה באוגדן המקצועי בתחום הכשרות המשפטית - אוגוסט 2016 לחץ כאןטופס בקשה לעזרה משפטית בשפה פשוטה
​​