משפט העבודה

 
האגף מעניק סיוע משפטי בענינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, למעט עניינים פליליים, כגון עניינים הקשורים ליחסי וסכסוכי עבודה, תובענות בין עובד למעביד, דוגמת משא ומתן ליחסי עבודה, תנאי העסקה, שכר עבודה ותנאים סוציאליים במקום העבודה, קיום יחסי עובד ומעביד, אפליה במקום העבודה, ניתוק כדין של יחסי עובד ומעביד ועוד.

 • ​ייחודו של תחום משפט העבודה בישראל יסודו במשפט העבודה הקיבוצי רחב ההיקף וכן משפט העבודה המגן המכיל חקיקת מגן ענפה בתחומים שונים מתחום עולם העבודה.
 • ייחוד זה, בא לידי ביטוי, בין היתר, בעצם הקמתה של מערכת בתי משפט מיוחדת לתחום העבודה- הם בתי הדין לעבודה, אשר הוקמו מכוח חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט– 1969 (להלן "חוק בית הדין לעבודה"), ומורכבים מחמישה בתי דין אזוריים לעבודה, הממוקמים במחוזות השיפוט ברחבי הארץ (באר שבע, ירושלים, תל אביב, חיפה ונצרת).
 • בית הדין הארצי לעבודה הממוקם בירושלים, מהווה ערכאת הערעור העליונה בהליכים אשר בתחום סמכותם של בתי הדין לעבודה. בבתי הדין לעבודה יושבים לדין הרכבים של שופטים ונציגי ציבור - נציגי עובדים ומעבידים.   

מהם העניינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם? 

 • עניינים הקשורים ליחסי וסכסוכי עבודה ותובענות בין עובד למעביד, הכוללים נושאים שונים ומגוונים בינהם;
 1. משא ומתן ליחסי עבודה.
 2. תנאי העסקה.
 3. שכר עבודה ותנאים סוציאליים במקום העבודה.
 4. קיום יחסי עובד ומעביד.
 5. אפליה במקום העבודה.
 6. ניתוק כדין של יחסי עובד ומעביד, ועוד. 
 • יצוין, כי על פי חוק בית הדין העבודה, מוסמכים בתי הדין לעבודה לדון אף בעניינים שבין ארגוני עובדים וארגוני מעבידים או ארגוני עובדים ומעבידים בינם לבין עצמם וכן בתובענות הדדיות שבין קופות גמל לבין חבריהן, אולם לפי תקנה 2(ב) לתקנות הסיוע המשפטי אין להעניק סיוע משפטי ל- "חבר בני אדם". מכאן, שסיוע משפטי בתביעות כאמור יוענק אך ורק במקרה בו מבקש הסיוע הוא אדם פרטי ואיננו "חבר בני אדם". כמו כן, מוענק סיוע משפטי בתביעות לפי חוקים שהמוסד לביטוח לאומי מופקד על ביצועם, כמו גמלאות לנפגעי עבודה, ביטוח אבטלה, דמי לידה וכיו"ב, אשר אף הן בתחום סמכותם של בתי הדין לעבודה. 
 • עיקרי הנושאים בגינם ניתן לקבל סיוע משפטי בתחום דיני העבודה:
 1. יחסי עובד מעביד:  
  • פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת לפיטורים.
  • פיצויי הלנת שכר ו/או הלנת פיצויי פיטורים.
  • התפטרות שדינה פיטורים.
  • פיטורים שלא כדין (פיטורי אישה בהריון, בחופשת לידה או סמוך לאחר חופשת הלידה, פיטורים במהלך מילואים, פיטורי חושף  שחיתויות, פיטורים בלא קיום הליך שימוע ועוד).
  • פרשנות חוזה עבודה והסכם קיבוצי ו/או הפרתם. 
  • הגדרת יחסי עובד מעביד.
 2. זכויות עובדים:
  • שכר מינימום.
  • תשלום זכויות סוציאליות, לרבות הפרשות פנסיוניות וכן הבסיס לחישוב זכויות סוציאליות.
  • מענקים, פרמיות וזכויות נלוות שונות.
  • עבודה בשעות עבודה ומנוחה וכן תשלום בגין עבודה בשעות נוספות.
  • דמי הבראה וימי חופשה.
  • דמי מחלה, דמי נסיעה.
  • תשלומים בסיום העסקה, לרבות הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורין.
 3. שונות:
  • הטרדה מינית בעבודה.
  • אפליה בעבודה.
  • מיקור חוץ – העסקה באמצעות חברות כוח אדם ו/או נותני שירותים.
  • זכויות עובדים זרים.
  • הגבלת חופש העיסוק, סודיות ושמירה על זכויות יוצרים במקום העבודה.
  • ניטור מידע במקום העבודה.
 • האגף לסיוע משפטי מעניק כאמור, ייעוץ משפטי ובעיקר ייצוג בעניינים אזרחיים בלבד.

הזכאות לקבלת סיוע משפטי מותנית בשלושה תנאים מצטברים: 

 1. הסיוע המשפטי נדרש בנושא אחד או בכמה מהנושאים שבהם אפשר לקבל סיוע משפטי (תקנה 5  לתקנות הסיוע המשפטי).
 2. מבקש הסיוע זכאי לקבלו מבחינה כלכלית (תקנה 2 לתקנות הסיוע המשפטי).
 3. יש סיכוי משפטי להליך (סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי).