תחומים בטיפולנו

 • אזרחי

  ​האגף לסיוע משפטי מעניק ייעוץ וייצוג משפטי במגוון נושאים אזרחיים בהתאם לחוק ולתקנות המחוז לסיוע משפטי.

 • אלימות במשפחה

  משפחות רבות סובלות מאלימות פיזית, מינית, מילולית, פסיכולוגית והטרדה מאיימת. אלו התנהגויות אסורות על פי החוק ומוגדרות כעבירות פליליות. הסיוע המשפטי באמצעות האגף ניתן לכל אחד מבני המשפחה ללא אבחנת גיל או מגדר. הסיוע ניתן הן לצד הנפגע והן לצד הפוגע, כאשר ישנו ביסוס משפטי לכך ובהתאם להוראות הדין.
  ​​

 • אלימות משפטית בהליכי משפחה

  משפחות רבות סובלות מאלימות פיזית, מינית, מילולית, פסיכולוגית והטרדה מאיימת. אלו התנהגויות אסורות על פי החוק ומוגדרות כעבירות פליליות. התנהגויות אלו ממשיכות לעיתים קרובות, גם במהלך הליכי הגירושין ולעיתים אף מחריפות.​

 • אשפוז כפוי

  אשפוז כפוי יכול לקרות מסיבות כגון - סירוב לאשפוז מרצון, קביעת מנהל ביה"ח מסוכנות, פניית קרוב משפחה לפסיכיאטר המחוזי, למשטרה, לגורמי הרווחה, פניית השכן (גם בעילום שם) וכיו"ב. באמצעות חוק טיפול בחולי נפש, ניתן סיוע משפטי באמצעות האגף למאושפזים בכפייה וייצוג רצונם, לרבות ייצוג בפני וועדות פסיכיאטריות מחוזיות.

 • ביטוח לאומי

  לשם מימוש זכותו של כל תושב להעביר תחת ביקורת שיפוטית את החלטות המוסד לביטוח לאומי, דאג המחוקק להסדר מיוחד למתן סיוע משפטי למי שמבקש לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניינו בבית הדין לעבודה.

 • גביית מזונות חו"ל

  באופן הדדי מדינת ישראל מסייעת, באמצעות הסיוע המשפטי ("הרשות המרכזית" על פי אמנות והסכמים בינלאומיים של מדינת ישראל), בגביית מזונות מחייבים במזונות בישראל לטובת ילדים הזכאים במזונות במדינות חוץ.
  ​​​​​

 • דיני משפחה וענייני המעמד האישי

  ​תחום המעמד האישי הינו אחד התחומים העיקריים והמרכזיים בו עוסק האגף לסיוע משפטי. הגידול המשמעותי שחל בשנים האחרונות באחוזי הגירושין וריבוי קיומן של משפחות שבראשן הורה עצמאי, הוביל אף לגידול מבקשי הסיוע המשפטי בתחום זה.

 • ילדים ונוער

  מתוך הבנת חשיבות השימוש בכלים משפטיים לצורך הגנה על קטינים, השמעת קולם ושמירה על זכויותיהם, הוכרה זכותם של קטינים לייצוג משפטי. הסיוע באמצעות האגף לסיוע משפטי, ניתן להורים ולילדים כאחד, לרבות ייצוג משפטי נפרד ועצמאי, הן להורים והן לילדיהם, לאחר שנמצא כי עומדים בדרישות לקבלת סיוע על פי הוראות הדין.

 • כשרות משפטית

  ייצוג משפטי בתחום הכשרות המשפטית באמצעות האגף לסיוע משפטי

 • מידע משפטי - תחום החובות: הוצאה לפועל, פשיטת רגל/חדלות פירעון, הסדרי נושים

  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק ייצוג לחייבים ולזוכים בקשר להליכים לפי חוק ההוצאה לפועל, בהליכים לפי פקודת פשיטת הרגל ובהליכים לפי חוק חדלות פירעון.

  הייצוג הניתן לחייבים, שואף לסייע, ככל הניתן, בהבראתם הכלכלית ובשמירה על זכויותיהם, מתוך ראיה הוליסטית של מגוון קשייהם וצרכיהם.

 • משפט העבודה

  האגף מעניק סיוע משפטי בענינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, למעט עניינים פליליים, כגון עניינים הקשורים ליחסי וסכסוכי עבודה, תובענות בין עובד למעביד, דוגמת משא ומתן ליחסי עבודה, תנאי העסקה, שכר עבודה ותנאים סוציאליים במקום העבודה, קיום יחסי עובד ומעביד, אפליה במקום העבודה, ניתוק כדין של יחסי עובד ומעביד ועוד.

 • ניצולי שואה

  הסיוע המשפטי מעניק שירות לניצולי שואה בייעוץ ובייצוג בקבלת זכויותיהם המשפטיות, ללא עלות (ללא תשלום עבור שירותי עורך הדין וללא תשלום אגרת פתיחת תיק בסיוע) וללא מבחני הכנסה ורכוש.

 • נפגעי עבירות המתה (סנ"ה)

  משנת 2011 הוקמו ע"י משרד הרווחה (עמותת אלה) מרכזי סיוע ברחבי הארץ למיצוי זכויותיהם של נפגעי עבירות המתה (רצח והריגה) ע"י מתן שירותים טיפוליים ומשפטיים. האגף מלווה ומייצג את המשפחות בהליכים משפטיים הקשורים לעבירה שגרמה למות המנוח (בהליך הפלילי ובהליך האזרחי), ובמימוש זכויותיהם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה. ​

 • סחר בבני אדם

  סיוע משפטי על ידי מחוזות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ, ניתן לכלל קורבנות הסחר בבני אדם למטרות זנות ו/או למטרות עבדות, בכל הנוגע להליכים לפי חוק הכניסה לישראל או להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירות, בלי לעמוד במבחן של זכאות כלכלית.

 • סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין

  נפגעי עבירות מין זכאים לקבל סיוע משפטי- במסגרת ההליכים הפליליים המתנהלים נגד הפוגע, במסגרת הליכים הקשורים בריצוי העונש של הפוגע (ועדת שחרורים והליכי חנינה), בקבלת צו המגביל את הפוגע מלשהות בסביבתם לאחר שחרורו מהמאסר, בהגשת תביעה נזיקית נגד הפוגע, בהליכים אזרחיים שונים​

 • תחום הזיקנה

  ​האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים יסד לראשונה מערך מקצועי ממוסד לייצוג משפטי של זקנים במגזר הציבורי בישראל.