תחום הזיקנה

 
​האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים יסד לראשונה מערך מקצועי ממוסד לייצוג משפטי של זקנים במגזר הציבורי בישראל.

  • המערך כולל הנהלה ארצית לתחום ייצוג זקנים ויחידה מאורגנת של עורכי דין עם מומחיות והכשרה לתחום זה במחוזות השונים של האגף. מטרות המערך הן לקדם את ענייניהם של זקנים בישראל, ליצור מדיניות משפטית כלל ארצית לצרכים המשפטיים המשתנים, שמחייבת התאמות מתקדמות - מההלכה למעשה וכן להוות גורם המשפיע על דפוסי חשיבה וחקיקה בתחום. כל זאת בנוסף ללב העשייה בתחום זה באגף, והיא במתן מענה בסוגיות משפטיות פרטניות של אנשים זקנים הפונים לקבלת סיוע בייעוץ ובייצוג משפטי ובני משפחותיהם. המערך המקצועי עובד בשיתוף פעולה עם גופים מקצועיים, עם אנשי מקצוע בקהילה, עם המגזר הציבורי ועם אנשי החברה האזרחית.   
  • הזדקנות האוכלוסייה מביאה לצורך במתן מענה משפטי פרקטי ללקוחות זקנים בתחומים משפטיים שכיחים הרלוונטיים להם, יחד עם כלל הנושאים המשפטיים הרחבים. מובן, כי אנשים זקנים פונים לקבלת שירותים משפטיים בכלל הסוגיות המשפטיות האזרחיות, אולם הניסיון מלמד, כי ישנם נושאים שכיחים יותר אשר מאפיינים את חייו ואת צרכיו של אדם בזיקנתו. השירותים המשפטיים השכיחים הם בסוגיות של ירושה, עריכת צוואות, העברת רכוש בחיים, תכנון רפואי וכלכלי לעתיד, זכויות סוציאליות, עניינים צרכניים, ענייני עבודה, אפליה על רקע גיל, וכדומה.
  • בייצוג לקוחות זקנים, עורך הדין מוצא עצמו לא אחת מתוודע למסגרת המשפחתית של האדם הזקן ולהיבטים רחבים של חייו, מעבר למקובל ולנהוג במקצוע זה. זאת, באופן המחייב הכרות עם היבטים שונים של זיקנה, של הזדקנות ושל "משפט הזיקנה" כדיסציפלינה עצמאית המציבה את המסגרת התיאורטית של הדיון. מעבר לכך, ובייחוד נוכח השינוי הדמוגרפי והגידול המהיר בקבוצת הזקנים באוכלוסייה, יש מקום להתאים את המשפט לשינוי בהרכב האוכלוסייה, תוך התמודדות עם סטריאוטיפים ועם דעות קדומות ביחס לזיקנה ולהזדקנות. לכן, יש הכרח במומחיות במגזר הציבורי בסוגיות של ייצוג משפטי של אנשים זקנים. המדובר במהלך חדשני ופורץ דרך הן בסקטור הציבורי והן בסקטור עריכת הדין – בעצם הקמת מערך משפטי עם התמחות בייצוג אנשים זקנים.   
  • לגידול המספרי והיחסי של הזקנים בחברה הישראלית, המהווים היום למעלה מ- 10% מהאוכלוסייה, יש באופן טבעי השלכה על מידת הצורך של אנשים זקנים בשירותים משפטיים ועל סוג השירותים שהם זקוקים להם. ואמנם, בצד היות הזדקנות האוכלוסייה אחד ההישגים הגדולים של המאה ה-20 (בייחוד במחציתה השנייה), הרי כתוצאה מכך נדרש הפרט לתכנן את עתידו, לדאוג לעצמו ולעמוד על זכויותיו במשך תקופה ממושכת יותר. נדרש מהלך משפטי משמעותי להסדרת זכויותיהם של האנשים הזקנים על רקע השינויים ומתן מענה לצורכיהם המשתנים והחדשים. האגף לסיוע משפטי מעמיד את שירותיו המשפטיים, בכפוף לתנאי קבלת הסיועבדיוק לצורך זה.