בדיקת זכאות כלכלית ע"י האגף

 
תקנה 2 לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג- 1973, קובעת את המבחנים הכלכליים למתן סיוע משפטי. ככלל, הסיוע המשפטי מוענק רק לזכאים לכך מבחינה כלכלית.

המבחן הכלכלי כולל שני מבחנים מצטברים:

 

 1. מבחן ההכנסה-
  • יחיד או משפחה שבה עד שלוש נפשות שגובה הכנסתם הוא עד 6,647 ש"ח. לכל נפש נוספת יש תוספת של 595 ש"ח. המבחן מתייחס להכנסה ברוטו.
  • בענייני מעמד אישי, לא נבדקת הכנסת בן/בת זוג. כמו כן, לא ינוכו מהכנסת מבקש הסיוע משפטי דמי המזונות אותם הוא משלם לאשתו ולילדיו. ואולם, אם מוכח שמשלם מזונות ייחשבו כנפשות נוספות לצורך חישוב הזכאות לסיוע.
  • חישוב ההכנסה מתבצע על-פי הכנסות "ברוטו", כאשר השכר נבדק, בדרך כלל, במשך שלושת החודשים האחרונים. במקרה של שינוי מהותי בהכנסות, ולא ברור מהי הכנסתו הממוצעת של הפונה, תילקח בחשבון אף תקופת זמן ארוכה יותר, כגון 6 החודשים אחרונים.
  • מאחר וההכנסה הינה ההכנסה ברוטו, אין בעיקול, משכנתא, חוב, הוצאה וכו' כדי להמעיט מההכנסה המחושבת לעניין הזכאות הכלכלית. ואולם, במקרה שבו יש עיקול על כל משכורתו של הפונה יינתן סיוע משפטי זמני להסרת העיקול ותו לא.
  • כ- "הכנסה" נלקחת בחשבון כל הכנסה המוגדרת ככזו בפקודת מס הכנסה, למעט קיצבות ילדים, הענקות לחיילים או לבני משפחותיהם וקצבת שירותים מיוחדים. כמו כן, כ- "הכנסה" נלקחת בחשבון הכנסת כל בני המשפחה המתגוררים יחד וסמוכים על אותו שולחן, אלא אם יוכח שישנה הפרדה מלאה של ההכנסות וההוצאות.
 2. מבחן הרכוש-
  • רכוש בסכום העולה על שילוש השכר הממוצע במשק (29,762 ש"ח) ואשר ניתן למימוש (חסכונות, רכב וכו') או שבשלו יכול הפונה ליטול הלוואה, שולל זכאות (כלכלית) לסיוע משפטי.
  • מבחן הרכוש איננו חל על דירת מגורים או רכוש של בן/בת הזוג. בניגוד להכנסה, כרכוש יילקח בחשבון רק רכוש השייך למבקש עצמו ולא לבני משפחתו האחרים. כרכוש יילקח בחשבון כל רכוש בר מימוש, או שניתן לקבל בגינו הלוואה, השייך למבקש, לרבות נכסי מקרקעין, כספים, חסכונות, קופות גמל, פנסיה וכדומה.

החריגים למבחן הזכאות הכלכלית:

 • ענייני הביטוח הלאומי - בנושא זה אין מבחן זכאות כלכלית.
 • ענייני משפחה - בענייני משפחה תילקח בחשבון רק הכנסת המבקש עצמו ולא הכנסת בני משפחתו האחרים המתגוררים עמו. כך, למשל, מבקש הנישא בשנית ונתבע על ידי גרושתו למזונות ילדים, לשם חישוב זכאותו הכלכלית לקבלת סיוע לא תילקח בחשבון הכנסת אשתו הנוכחית.
 • בתביעות של קטינים יילקחו בחשבון רק הכנסות הקטינים עצמם (אם יש כאלה) ולא הכנסות ההורה התובע בשמם.
 • ייצוג מאושפזים בכפייה.
 • ליווי וייצוג משפחות נפגעי עבירות המתה (רצח והריגה).
 • ייצוג הורים בהליכי אימוץ ילדים.
 • ניצולי שואה בעניין תגמולים כניצול שואה.
 • ניצולי שואה בעניין הליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שהוגשו בידי מי שייצג אותו בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה או בידי מי שסייע לו להגיש תביעה לקבלת תגמולים כאמור.
 • לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות), הליך בפני המעסיק או הליך בפני ערכאה שיפוטית כמפורט בסעיף 7 לחוק הסיוע המשפטי.
 • לנפגעי עבירת מין בכל הנוגע להליכים לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה.