חקיקה רלוונטית

 
מקבץ חקיקה רלוונטית בתחום הסיוע המשפטי:​

תוצאות 25-1 מתוך 25 תוצאות
תוצאות 25-1 מתוך 25 תוצאות
כותרתתאורקובץתאריך
תקנות 3(5) ו-3(6) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008
26.08.09
תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל"ח – 1978
26.08.09
תקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג- 1973
12.01.10
תקנה 15(ג) לתקנות בתי הדין השרעיים (אגרות), תשכ"ח – 1968
26.08.09
צו הסיוע המשפטי (החלת מתן שירות משפטי), תשס"ו – 2006
26.08.09
חוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ז-2006
09.01.09
חוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2003
09.01.09
חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5), תשס"ד – 2004
26.08.09
צו הסיוע המשפטי (החלת מתן ייצוג משפטי), תשס"ז – 2006
26.08.09
סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995
26.08.09
חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב- 1972
24.08.09
תיקון מס' 29 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967
26.08.09
תקנה 15(ג) לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), תשל"ג – 1973.
26.08.09
תקנה 15(ג) לתקנות הדיינים (אגרות), תשי"ז – 1957
26.08.09
חוק אימוץ ילדים
18.09.16
חוק הגנה על עובדים
18.09.16
חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז - 2007
18.09.16
חוק הטבות לנספי שואה
18.09.16
חוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952
18.09.16
חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א - 2001
18.09.16
חוק למניעת אלימות במשפחה
18.09.16
חוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958
18.09.16
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה - 2004
18.09.16
חוק נכי המלחמה בנאצים
19.09.16
חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז - 1957
18.09.16