פעילות הסיוע המשפטי

 
|31/08/2011 |

הסיוע המשפטי מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים למבקשים מעוטי יכולת, שזכאים לכך בהתאם להוראות הדין. הסיוע כולל ייעוץ משפטי ובעיקר ייצוג בפני ערכאות משפטיות, על ידי עורכי דין הממונים על ידי הסיוע המשפטי.

מהם שלבי הטיפול בבקשה לסיוע המשפטי?

 1. עם קבלת הבקשה לסיוע משפטי נעשית בדיקה ראשונית של תנאי הזכאות לסיוע משפטי, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב- 1972 ותקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג - 1973.
 2. לאחר שמוגשת בקשה רשמית בכתב ונפתח תיק בלשכה המחוזית, תוזמנו לפגישה עם עו"ד בלשכה אליה פניתם. במקומות מסוימים ועל מנת להקל על פונים המתגוררים במרחק רב מהלשכה לסיוע משפטי אליה הם משתייכים, עורכי-הדין של הלשכה יפגשו את הפונים בלשכות הרווחה של הרשויות המקומיות הסמוכות לאזור המגורים.
  בעת הפגישה עם עורך הדין יבדקו מספר נושאים: 
  • הזכאות הכלכלית למתן סיוע משפטי, למעט חריגים, כגון: תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי, ייצוג מאושפזים בכפייה וייצוג בענייני סחר בבני אדם, בהם לא נבדקת זכאותו הכלכלית של המבקש.
  • נושא הסיוע שלגביו הוגשה הבקשה, כגון- עניינים אזרחיים, הוצאה לפועל, ביטוח לאומי, ענייני מעמד אישי ועוד.
  • הסיכוי המשפטי לבקשה מבחינת הדין, העובדות והראיות. 
 3. לאחר הפגישה עם עורך הדין, ולאחר שהמצאתם את המסמכים אותם נדרשתם להמציא, מחליטה הלשכה האם יוענק הסיוע המשפטי, אם לאו, ובאילו הליכים בדיוק יוענק הסיוע משפטי והכל בהתאם להוראות הדין.

  

 • אם עמדתם בשלושת התנאים כאמור, מועבר במרבית המקרים כתב מינוי לעורך דין חיצוני, הממונה מטעם הסיוע המשפטי. במקביל, יישלח אליכם מכתב עם ציון שם עורך הדין הממונה, כתובתו ודרכי ההתקשרות עימו, לשם המשך טיפול ו/או קביעת פגישה. 
 • יש לשים לב, כי גם אם החליטה הלשכה שלבקשתכם יש סיכוי משפטי, אין ודאות בהכרח שתזכו בהליך המשפטי שביקשתם לנהל. הלשכה לסיוע משפטי אינה גורם שיפוטי והכרעת ההליך מסורה אך ורק לבית המשפט, הוא הגורם השיפוטי 
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  

סירוב לבקשה לסיוע משפטי וערעור על הסירוב 

 • אם ההחלטה היא שלא להעניק סיוע משפטי (שכן אחד מהתנאים איננו מתקיים) יישלח אליכם מכתב הסבר אודות הסיבות לסירוב. מכתב ההסבר מצורף למכתב סירוב רשמי. 
 • על החלטה שלא להעניק סיוע משפטי הינכם רשאים לערער בפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, תוך שלושים יום, מיום שנשלחה או נמסרה הודעת הסירוב.