מחוז ירושלים

 

 

כתובת

 


קבלת קהל

 


טלפון

 


פקס

02-6467611

דוא”ל

Jer-Siyua@justice.gov.il

moked-siyua@justice.gov.il
תשומת לבכם כי בשליחת דוא"ל יש לציין את שם המחוז אליו אתם משתייכים​


הערות

כדי שנוכל לבדוק את פנייותכם, עליכם להביא עימכם:

  • תעודת זהות.
  • תשלום אגרה בסך 36 ₪.
  • טופס בקשה למתן סיוע משפטי – לא חובה!

עוד קודם ההגעה למחוז, ניתן להוריד מראש את הטופס הרשמי מאתר האינטרנט ו/או לקבלו באגפי הרווחה של הרשויות המקומיות ו/או לקבלו בחלק מהארגונים הוולונטריים. הטופס ניתן חינם בכל המוסדות המצוינים ואף יסייעו לכם למלאו.
יודגש, כי אם ברצונכם לייעל את הטיפול בבקשתכם מומלץ למלא את הטופס לפני ההגעה לפגישה עם  עורך הדין, ולהעבירו באמצעות הדואר או הפקס.

בעלי תפקידים

עו"ד לימור גולדנברג-חדד , מנהלת מחוז ירושלים, האגף לסיוע משפטי
 
עו"ד סהר הדר , סגנית מנהלת מחוז ירושלים, האגף לסיוע משפטי
 
עדיקה אופיר , מזכיר ראשי