מחוז חיפה

 

כתובת

 


קבלת קהל

 


טלפון

 


פקס

02-6467943

דוא”ל

Haf-Siyua@justice.gov.il

moked-siyua@justice.gov.il
תשומת לבכם כי בשליחת דוא"ל יש לציין את שם המחוז אליו אתם משתייכים


הערות

​כדי שנוכל לבדוק את פנייותכם, עליכם להביא עימכם:

  • תעודת זהות.
  • תשלום אגרה בסך 36 ₪.
  • טופס בקשה למתן סיוע משפטי – לא חובה!  

עוד קודם ההגעה למחוז, ניתן להוריד מראש את הטופס הרשמי מאתר האינטרנט ו/או לקבלו באגפי הרווחה של הרשויות המקומיות ו/או לקבלו בחלק מהארגונים הוולונטריים. הטופס ניתן חינם בכל המוסדות המצוינים ואף יסייעו לכם למלאו.
יודגש, כי אם ברצונכם לייעל את הטיפול בבקשתכם מומלץ למלא את הטופס לפני ההגעה לפגישה עם  עורך הדין, ולהעבירו באמצעות הדואר או הפקס.

בעלי תפקידים

 
עו"ד רונית שרון , מנהלת מחוז חיפה, האגף לסיוע משפטי
 
עו"ד אוסאמה חזבון , סגן מנהלת מחוז חיפה (בפועל), האגף לסיוע משפטי
 
מלי חופשי , מזכירה ראשית