נפגעי עבירה

 

אודות

חוק זכויות נפגעי עבירה מעניק לנפגעי עבירה זכויות בקשר להליך הפלילי. מטרת החוק, שנכנס לתוקפו באפריל 2005, היא לקבוע את זכויותיו של נפגע העבירה ולהגן על כבודו.

 

הזכויות שלי

  • הזכויות שלי
    זכותך
    • שיתחשבו בצרכיך, ישמרו על כבודך ויגנו על פרטיותך ובתוך זמן סביר.
    • שיבוצעו ההתאמות הנדרשות לגילך וליכולותיך בכדי לאפשר לך מימוש זכויות אמיתי.
    • שמידע והודעות, ככל הניתן, ימסרו לך בשפה המובנת לך.