ועדת ערר על פי חוק נכסי נספי שואה

 

בהתאם להוראות סימן ד' לחוק נכסים של נספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו 2006, הוקמה ועדת ערר.


הועדה מונה שלושה חברים:

  1. השופט (בדימוס) יהושע גרוס - יו"ר הועדה.
  2. פרופ' חנה יבלונקה - חברת ועדה.
  3. עו"ד ליאור להב - חבר ועדה.
  • מרכזת הועדה היא עו"ד קרן אורבך-ברנע.
 

תפקידי הועדה

בהתאם להוראות החוק (סעיפים 31 א'-27), תפקידי הועדה לדון בעררים המוגשים על החלטות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה ו/או על החלטות של האפוטרופוס הכללי בכל הקשור לנכסי נספי שואה בלבד, ליתן הצהרות מוות על מותו של נספה שואה שכוחן יהא יפה רק למתן צו ירושה או צו קיום צוואה שישמש לקבלת נכס לפי החוק ליתן צווים בדבר חליפיהם של נספי השואה (סמכות מקבילה לסמכות של הרשם לענייני ירושה ליתן צווי ירושה-בעניין נספי השואה) וכן להפעיל סמכויות הניתנות לוועדת חקירה לצורך אכיפת דרישה למסירת מידע לחברה להשבה ו/או לאפוטרופוס הכללי בכל הקשור לנכסי נספי שואה.       
 

יצירת קשר עם הוועדה

  • בכתובת - רחוב השלושה 2, תל אביב.
  • בטלפון -  073-3924280
  • בפקס - 073-3923364
  • במייל - kerenob@justice.gov.il

 

למידע נוסף

הנחיות למבקש להגיש ערר על החלטת החברה   |   הנחיות למבקש להגיע ערר על החלטת החברה באנגלית

הנחיות למבקש להגיש בקשה להצהרת מוות       |   הנחיות למבקש להגיש בקשה להצהרת מוות באנגלית

הנחיות למבקש צו בדבר חליפיו של נספה שואה  |   הנחיות למבקש צו בדבר חליפיו של נספה שואה באנגלית