תוכנית עבודה לשנת 2016

 
 • משימה:תשתית ממונה - הדרכה

  יעד: קיום קורס ממונים (מחזור ב')

  תאריך יעד:31.12.16

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 30.06.16

  נעשה 100%
 • משימה:תיקוני חקיקה

  יעד: מתן סמכויות נוסופות ליחידה הממשלתית לחופש המידע ( החלטת ממשלה)

  תאריך יעד:31.12.16

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 30.06.16

  נעשה 75%
 • משימה:תיקוני חקיקה

  יעד: הגדרת תפקיד ממונה חופש המידע

  תאריך יעד:31.12.16

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 30.06.16

  נעשה 50%
 • משימה:תיקוני חקיקה

  יעד: גיבוש הצעת חוק בנושא הנגשת מידע יזום

  תאריך יעד:30.09.16

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 30.06.16

  נעשה 50%
 • משימה:תיקוני חקיקה

  יעד: קידום תיקוני חקיקה נוספים בחוק חופש המידע

  תאריך יעד:30.09.16

  עמידה ביעד נכון לתאריך: 30.06.16

  נעשה 50%
 
12
הבא לדף אחרון