פרסום מידע יזום

 

​מובא לפניכם מסמך שנוסח על ידי צוות המשנה לענייני שקיפות* .

מטרת המסמך הינה לקבוע את עקרונות היסוד, והצעדים המתבקשים מהם, בפרסום מידע באופן יזום ע"י הרשויות הציבוריות.​​​​


בהמשך לאמור בהחלטת הממשלה 4515 מיום 1.4.2012​ , על הרשויות הציבוריות בישראל לפעול לאור העיקרון, שהמידע המצוי בידן הוא משאב ציבורי ומוחזק על ידן כנאמן הציבור.
לפיכך על הרשויות לפעול באופן יזום על מנת לספק לציבור גישה מרבית למידע זה.

 

לקריאת מסמך העקרונות המלא

 

* אלונה וינוגרד (התנועה לחופש המידע), אבנר פינצ'וק (האגודה לזכויות האזרח), ד"ר תהילה אלטשולר (המכון לדמוקרטיה), עדי ליברוס (ייעוץ וחקיקה), רועי פלד, גליה שגיא (שקיפות בינ"ל ישראל), רבקי דב"ש, שלומי בילבסקי(היחידה הממשלתית לחופש המידע).