הסבר על אגרות חופש המידע

 

​בתאריך ה- 25.12.13 אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט תיקון לתקנות חוק חופש המידע (אגרות).

 

בעקבות התיקון, הוזלה אגרה הבקשה, אגרת הטיפול ואגרת ההפקה.

בנוסף, קובעות התקנות החדשות פטורים לקבוצות מסויימות באוכלוסייה.​​​


​בעקבות התיקון האמור חלו מספר שינויים עיקריים באופן הטיפול בבקשת חופש מידע:

 

  • שינוי בגובה אגרת בקשת חופש מידע:
   1.   אגרת הבקשה תוזל ל - 20 ש"ח 
   2.  אגרת הטיפול בבקשה תוזל ל - 30 ש"ח (החל מהשעה הרביעית) 
   3.  אגרת הפקת המידע תוזל ותעמוד על 0.2 ש"ח לדף ו-2.5 ש"ח לתקליטור
   4. סכום הבסיס לקבלת התחייבות ירד ויעמוד על 150 ש"ח

 

  • לתשומת לבכם:
   1. אגרת הטיפול בבקשה תיגבה החל מהשעה הרביעית  
   2. רשות אשר לא טיפלה בבקשה ע"פ המועדים הקבועים בחוק לא תגבה אגרות טיפול והפקה

 

 •  מתן פטורים:
  1. מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
  2. עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
  3. אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
  4. אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
  5. פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה)

 

מסמכי הרחבה: